Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Poikkeamatilanne

Kilpilahden teollisuusalueen tuotantolaitosten toiminnan luonteen takia ei vaaratilanteiden mahdollisuutta voida kokonaan sulkea pois.

Tehtaiden ja yksiköiden toimintoja ohjaavat säädökset suuronnettomuuksien vaaran torjumisesta. Säädöksissä edellytetään, että alueen väestölle kerrotaan tuotantotoiminnasta ja siihen mahdollisesti liittyvistä riskeistä.

Laitosten ulkopuolelle nopeasti vaikuttavat onnettomuudet ovat kaasuvuotoja. Ne leviävät näkyvänä tai hajusta tunnistettavana kaasupilvenä. Syttyvinä ja/tai myrkyllisinä ne sattavat olla ihmiselle vaarallisia. Kaasuvaaran uhatessa teollisuusalueen ympäristöä, vaara-alue eristetään ja viranomainen varoittaa ympäristöä yleisellä vaaramerkillä.

Mahdollisia poikkeama- tai vaaratilanteita

• Syttyvät kaasupilvet (esim. nestekaasu voi kipinän saatuaan syttyä humahdusmaisesti)
• Myrkylliset kaasupilvet
• Tulipalot, joissa syntyy ympäristölle haitallista nokea ja savua
• Öljyvahinko
• Prosessien häiriötilanteissa saattaa ilmaan levitä haitallisia tai pahanhajuisia kaasuja mm. rikkiyhdisteitä. Häiriötilanteessa savukaasut voivat sisältää normaalia suurempia määriä mm. rikkidioksidia.

Yleinen hätänumero 112