Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Tiedottaminen

Poikkeamatilanteista tiedottaminen

Alueen yritykset tiedottavat häiriö- ja poikkeamatilanteista eri välineillä eri kohderyhmille. Viestinnän laajuus määritellään tilanteen mukaan. Mikäli tilanne vaatii pelastusviranomaisen osallistumista toimintaan tehdaspalokunnan lisäksi, vastuu pelastustoiminnan johtamisesta ja tiedottamisesta on pelastusviranomaisella.

www.kilpilahti.fi -palvelu

Kilpilahti.fi -palvelun etusivulla näet aina ajan tasalla olevan tiedotteen.

Infopuhelin 0800 03949

Puhelimessa on nauhoitettu häiriötiedote, jos laitoksilla on jotakin normaalista poikkeavaa toimintaa. Infopuhelin on kaikkien Kilpilahden alueen yritysten käyttämä järjestelmä. Infopuhelimessa kerrotaan aina myös puhelinnumerot, joista voi tiedustella lisätietoja.

Kirjallinen poikkeamatiedote

Lähetetään määritellyille kohderyhmille; oma henkilöstö, muut Kilpilahden yritykset, viranomaiset, media, erikseen sovitut naapurit.

Tehdasalueella varoittaminen

Viranomaisen antamalla luvalla on Kilpilahden teollisuusalueelle rakennettu alueen henkilökuntaa ja palvelutoimittajia varten hälytysjärjestelmä, joka koostuu sireeneistä ja kuulutusjärjestelmästä. Tämä järjestelmä on tarkoitettu vain teollisuusalueen sisäisiä tilanteita varten.

Teollisuusalueen ulkopuolelle ulottuvissa tilanteissa vastuu varoittamisesta on pelastusviranomaisella.

Lisätietoja

infopuhelin 0800 03949
Nesteen vuoropäällikkö puh. 050 458 2320
Borealiksen päivystäjä 050 379 4100 tai
naapuriyhteyshenkilö Niko Pihlman puh. 050 458 3523