Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Turvallisuus

Turvallisuus on Kilpilahden teollisuusalueella kokonaisvaltaista ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävää toimintaa. Turvallisuusasiat huomioidaan jokapäiväisessä työskentelyssä.

Tuotantolaitokset, jotka käsittelevät tai varastoivat suuria määriä vaarallisia aineita, ovat velvollisia laatimaan yhdessä pelastusviranomaisen kanssa turvallisuustiedotteen kohteesta lähialueen asukkaille ja toimijoille.

Turvallisuustiedote sisältää muun muassa tietoa yrityksistä, kohteessa olevista kemikaaleista sekä toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa. Tiedote pitää jakaa uudelleen viiden vuoden välein. Tiedote päivitetään 2019 aikana.

Kilpilahden teollisuusalueen naapureille ja yhteisöille tarkoitettu turvallisuustiedote on saatavilla useiden eri toiminnanharjoittajien toimipisteissä Kilpilahdessa.

Kilpilahden turvallisuusopas »
Skyddsinformation i Sköldvik »

Kilpilahden teollisuusalueen yrityksiä tarkastavat ja valvovat useat viranomaiset

Kilpilahden teollisuusalueen toiminnoissa tehdyt määräaikaistarkastukset:

  • Neste Oyj
    • Porvoon tuotantolaitokset: 12.9.2018.  Seuraava tarkastus 09/2019
    • jakeluterminaali 13.2.2019.

Laitosten tarkastuksista ja tarkastusohjelmasta saa lisätietoa Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta www.tukes.fi