Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Palo- ja pelastustyö

Teollisuuslueella on oma, ympärivuorokautisessa valmiudessa oleva vakinainen palokunta, jota täydentää tuotantohenkilöstöstä koulutettu puolivakinainen palokunta. Se on varustettu öljy- ja kemianteollisuuden onnettomuuksien torjuntaan tarkoitetulla kalustolla ja sammutusaineilla. Koko Kilpilahden teollisuusalueen kattaa suuritehoinen palovesiverkosto pumppaamoineen. Tehdaspalokunnan hälytyskeskuksesta on myös suora yhteys Keravan hätäkeskukseen ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle tiedon jakamiseksi ja mahdollisen lisäavun hälyttämiseksi nopeasti.

Laitoksilla on tehdasalueen sisäiset ja tehdasalueen ulkopuolelle ulottuvat pelastussuunnitelmat, joissa on varauduttu tunnistettuihin suuronnettomuusmahdollisuuksiin. Suuronnettomuuksiin varaudutaan säännöllisellä harjoittelulla myös yhdessä pelastusviranomaisen kanssa.

Lisätietoa ulkoisesta pelastussuunnitelmasta on saatavilla Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta.