Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Riskien ennaltaehkäisy

Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät suuronnettomuusriskit on otettu huomioon henkilöstön koulutuksessa ja prosessien ohjausjärjestelmien kehityksessä sekä varo- ja talteenottojärjestelmissä.

Prosessialueille on rakennettu erilliset öljyisten vesien keräilyjärjestelmät, jotka ohjaavat mahdolliset päästöt jätevesien käsittelyyn.

Teollisuusalueen yritysten toiminta on luvanvaraista ja laitosten toimintaa tarkastavat ja valvovat monet viranomaiset ja muut ulkopuoliset tahot.