Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Laitos- ja ympäristöturvallisuus

Tiukat normit ja varmistuksia monilla eri keinoilla

Kilpilahden teollisuusalueella olevat laitokset suunniteltu ja rakennettu kansainvälisten turvallisuusnormien mukaan, jotka koskevat valmistusprosesseja, tuotantolaitteistojen valintaa, prosessiohjaus- ja varojärjestelmiä.

Riskien arviointi on kiinteä osa jo investointitöiden suunnitteluprosessia, ja osa jokapäiväistä töiden suunnittelua ja työskentelyä.

Varaudumme rakenteellisilla ratkaisuilla ja väljällä rakentamisella mahdollisten onnettomuuksien rajoittamiseen.

Käytössämme on

  • lukuisia turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamiseksi sekä laitteiden rikkoontumisen estämiseksi.
  • kiinteät sammutus- ja jäähdytysjärjestelmät.
  • aina valmiudessa oleva teollisuuspalokunta.
  • prosessialueille on rakennetu  erilliset öljyisten vesien keräilyjärjestelmät, jotka ohjaavat mahdolliset päästöt jätevesien käsittelyyn.

Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme osaamistasoa jatkuvasti, ja edellytämme myös palvelutoimittajilta ja urakoitsijoilta sitoutumista ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin.

Teemme säännöllisesti tarkastuksia ja yksikkökohtaisia huoltotöitä ja n. viiden vuoden välein osa laitoksista pitää ns. suurseisokin, jolloin laitoksen toiminta pysäytetään. Suurseisokin aikana tehdään lakisääteisiä tarkastuksia, puhdistetaan ja korjataan laitteita ja toteutetaan investointeja. Näillä varmistetaan laitosten mahdollisimman häiriötön käynti seuraavaan suurseisokkiin asti.