Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Tiukat normit

Kilpilahden teollisuualueella olevat tehtaat on suunniteltu ja rakennettu kansainvälisten turvallisuusnormien mukaan. Tämä periaate pätee valmistusprosessien ja tuotantolaitteistojen valintaan sekä prosessinohjaus- ja varojärjestelmiin. Teknistä turvallisuutta täydentävät prosessialueille sijoitetut jatkuvatoimiset palo- ja kaasuilmaisimet. Turvallisuuden vuoksi uusien tuotteiden ja prosessien vaaratekijät selvitetään aina ennalta. Teollisuusalueen väljyys sekä etäisyydet asutustaajamiin vähentävät mahdollisten vakavien onnettomuuksien vaikutuksia ympäristöön.