Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Turvasoihdut

Soihdut ovat tärkeä osa turvajärjestelmää Nesteen ja Borealiksen tuotantolaitoksilla. Soihdun tehtävä on polttaa mahdollisessa häiriötilanteessa tuotantoprosessista purkautuvat kaasut turvallisesti ja hallitusti. Suuri soihdun liekki tarkoittaa joko häiriötilannetta prosessiyksiköissä tai ennalta suunniteltua prosessin pysäytystä tai käynnistystä.

Purkauskaasut pyritään keräämään talteen soihtupäästöjen minimoimiseksi. Se osa kaasuista, joita ei saada talteen, joudutaan polttamaan soihduissa. Soihduttaminen aiheuttaa melua, valoa, hajua ja savua ja saattaa valitettavasti häiritä naapurustoa.

Kun tuotantolaitosten yksiköt käyvät normaalisti, soihduissa palavat vain ns. pilot-liekit. Ne palavat aina ja niillä varmistetaan, että soihtuun tulevat kaasut todella palavat eivätkä leviä ympäristöön.

Kilpilahden teollisuusalueella soihtuja on yhteensä yhdeksän, joista korkein on liki 110 m. Kuvassa oikealla on soihdun kärki.