Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Yritykset Kilpilahdessa

Kilpilahdessa sijaitsee Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus

Kilpilahden teollisuusalueella toimii yhtenäinen tuotantoketju raakaöljystä muoveiksi. Eri yritysten tuotteita ovat mm. öljytuotteet, uusiutuvat tuotteet ja polttoaineet, kaasut, muovituotteet ja niiden raaka-aineet. Tuotannollista toimintaa on useilla yrityksillä ja lisäksi Kilpilahden alueella toimivat lukuisat palvelutoimittajat ja urakoitsijat. Työpaikkoja teollisuudessa on runsaat 3 500 ja lisäksi teollisuuden palvelutoimittajat ja urakoitsijat työllistävät satoja ihmisiä.

Kilpilahden eri yritysten prosesseissa käsitellään, varastoidaan, siirretään putkistoissa ja kuljetetaan maanteitse, raiteilla ja sataman kautta herkästi syttyviä nesteitä ja kaasuja liki koko alueella. Tuotantoeli prosessialueella toimitaan korkeissa lämpötiloissa, jopa yli 600 asteessa ja korkeissa paineissa, myös alipaineessa. Prosessit ovat pääosin jatkuvatoimisia ja osin riippuvaisia toisistaan. Myös eri yritysten raaka-aineketjut ja prosessit ovat osin kytköksissä toisiinsa, esim. asfalteenia käytetään uudella voimalaitoksella polttoaineena. Koska eri yritysten prosessit ovat kytköksissä toisiinsa, jonkun prosessin häiriö (esim. häiriö sähkön tai höyryn tuotannossa) saattaa vaikuttaa usean yrityksen toimintaan ja näkyä voimakkaana soihdutuksena usean eri tuotantoprosessin soihdusta.

Kilpilahden teollisuusalueeseen kuuluu eri yritysten hallinnollisten toimintojen, tukitoimintojen ja tuotanto- eli prosessialueiden lisäksi myös yhteisesti käytössä olevia toimintoja mm. tonnimääräisesti Suomen suurin satama, teollisuuspalokunta, voimalaitos, työterveysasema ja erilaiset palvelutoiminnot kuten vartiointi.

Kokonaispinta-alaltaan Kilpilahden teollisuusalue on noin 13 neliökilometriä, merialueita tuotantolaitoksiin kuuluu noin 300 hehtaaria.