14 tammikuu 2014

Hönkienpolttohäiriö Borealiksen aromaattituotannossa

Borealiksen petrokemian tehtaiden fenoli- ja aromaattiyksikössä tapahtui tiistaina 14.1.2014 klo 5:50 hönkien poltossa häiriö, jonka seurauksena höngät ohjautuvat ulkoilmaan aiheuttaen mahdollisia hajuhaittoja tehdasalueella.

Häiriön aiheuttaneen laiterikon korjaus on aloitettu ja se pyritään saamaan päätökseen mahdollisimman pian. Häiriön arvioitu kesto on noin 6 tuntia.

Lisätietoja antaa tarvittaessa fenoli ja aromaatit -tuotannon vuoromestari, p. 050-3794 059