12 marraskuu 2013

Kaasuvuoto Neste Oilin Porvoon jalostamolla ohi

Uutista päivitetty klo 18.50

Neste Oilin Porvoon jalostamon kaasuvuototilanne ohi

Tänään iltapäivällä alkanut, nestekaasuvuodosta aiheutunut vaaratilanne Porvoon jalostamolla on ohi. Vuotokohdan korjaustyöt alkavat ja huoltotyöt prosessiyksikössä jatkuvat suunnitelmien mukaisesti.  Tilanteesta ei aiheutunut henkilö-, ympäristö- tai materiaalivahinkoja. Teollisuuspalokunta jää paikalle varmistamaan tilannetta.

Lisätietoja antaa tuotantopäällikkö Jari Koskinen, puh. 050 458 2164.

Uutista päivitetty klo 16.33

Nestekaasuvuoto Neste Oilin Porvoon jalostamolla on pienentynyt, mutta jatkuu edelleen. Vaaratilanne rajoittuu jalostamon prosessialueen sisälle vuotokohdan välittömään läheisyyteen.

Viranomaisen antama sisäsuojautuminen teollisuusalueen ulkopuolelle on purettu, ja rajattu pienemmäksi jalostamoalueella. Tilanteesta ei ole aiheutunut henkilö- tai ympäristövahinkoja.

Vuotokohta tehdään paineettomaksi ja vuoto tukitaan hallitusti lähituntien aikana.

Lisätietoja antaa tuotantopäällikkö Jari Koskinen puh. 050 458 2164

 

Uutista päivitetty / Lehdistötiedote / 12.11.2013 klo 16.00

Neste Oilin Porvoon jalostamolla nestekaasuvuoto

Neste Oilin Porvoon jalostamolla tapahtui tänään iltapäivällä huoltoa varten pysäytetyssä yksikössä laippavuoto. Laippa vuotaa nestekaasua, jossa on erittäin pieniä jäämiä fluorivetyhappoa. Nestekaasuvuodon takia jalostamon alueelle ja lähialueelle Tolkkisiin annettiin yleinen vaaramerkki ja sisäsuojautumiskäsky. Vuoto on osoittautunut pieneksi ja sisäsuojautumiskäsky purettiin noin klo 16 muualta paitsi vuotokohdan välittömästä läheisyydestä. Vuoto ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä polttoaine, väritön ja myrkytön kaasu. Nestekaasuvuodon sattuessa kyseessä on aina vaaratilanne.

Torjuntatoimet ovat käynnissä, ja niitä hoitaa teollisuuspalokunta ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos.
Neste Oil

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja antaa tuotantopäällikkö Jari Koskinen puh. 050 458 2164

Alkuperäinen tiedote klo 15.07

Neste Oilin Porvoon jalostamolla tapahtui tänään iltapäivällä huoltoa varten pysäytetyssä yksikössä laippavuoto. Laippa vuotaa nestekaasua, ja vaaratilanteen vuoksi lähialueelle Tolkkisiin ja jalostamon alueelle annettiin yleinen vaaramerkki ja sisäsuojautumiskäsky. Torjuntatoimet ovat käynnissä, ja niitä hoitaa teollisuuspalokunta ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Lisätietoja antaa tuotantopäällikkö Jari Koskinen puh. 050 458 2164.

Nestekaasu on kaasumainen, erittäin helposti syttyvä aine, joka kerääntyy painanteisiin. Nestekaasu saattaa aiheuttaa hajuhaittaa. Välittömän vaaran aiheuttaa syttymisvaara, mutta välittömiä ympäristövaikutuksia nestekaasulla ei ole.

Nestekaasun seassa voi olla jäämiä fluorivetyhaposta, joka on suurina pitoisuuksina myrkyllistä hengitettynä ja ärsyttää voimakkaasti silmiä ja hengitysteitä. Tässä tapauksessa eli pieninä pitoisuuksina fluorivetyhappo saattaa ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Fluorivetyhapon tunnistaa hyvin pistävästä hajusta jo pieninä pitoisuuksina.