20 toukokuu 2024

Kun Kilpilahdessa näkyy liekki, sitä kutsutaan turvasoihduksi

Nesteen Kilpilahden jalostamolla vuoden 2024 suurseisokin työt ovat päättymässä ja prosessiyksiköiden käynnistysvalmistelut alkavat vaiheittain. Yksiköiden käynnistykset saattavat aiheuttaa tilapäistä soihdutusta, melua ja hajuhaittaa lähiympäristöön. Kaikkien yksiköiden käynnistäminen kestää joitakin viikkoja ja jalostamon odotetaan olevan normaalituotannossa kesäkuun aikana. 

Soihduttaminen saattaa aiheuttaa melua, valoa, hajua ja savua

Turvasoihdut ovat näkyvin ja tärkeä osa turvajärjestelmää Kilpilahden eri yritysten prosessiyksiköissä. Soihtujärjestelmää voidaan tarvita esimerkiksi pysäytettäessä jokin tuotantoyksikkö huoltoa varten. Prosessiyksiköt pysäytetään asteittain ja niistä purkautuvia kaasuja johdetaan turvallisesti ja hallitusti soihtukaasujärjestelmän kautta turvasoihtuun. Soihdutusta käytetään hallittuun paineiden alentamiseen. Tuotantoyksiköiden käynnistäminen tai häiriötilanne voivat myös aiheuttaa myös soihdutusta.

Tuotantolaitoksen yksiköiden käydessä soihduissa palavat aina ns. Pilot-liekit, joilla varmistetaan, että soihtu on käyttökunnossa ja siihen ohjatut kaasut syttyvät ja palavat turvallisesti.

Kilpilahden teollisuusalueella on eri yritysten prosesseissa kahdeksan soihtua, joista neljä on Nesteen jalostamolla. Korkein soihtutorni on liki 110 m.

Nesteen soihtua huolletaan suurseisokin aikaanSuurseisokeissa myös soihtuja pystytään huoltamaan kun ne eivät ole käytössä.  Kuvassa kaksi soihtua nosturin molemmin puolin.