6 huhtikuu 2023

Louhintaräjäytyksiä viikoilla 15-17

Linde Gas tekee louhintaräjäytyksiä Linden oman yksikön lähistöllä viikoilla 15-17 (viikko 15 alkaa 10.4.2023). Räjäytyksiä suoritetaan klo 7-18 arkisin. Ennen räjäytystä kuuluu katkonainen äänimerkki ja räjäytyksen jälkeen yhtenäinen vaara ohi äänimerkki. Räjäytystyöt liittyvät uutta putkilinjaa varten tehtäviin louhintatöihin.

Räjäytystöistä on tehty ilmoitus poliisille. Räjäytyksiä seurataan tärinämittauksella, jolla varmistetaan, että ne pysyvät sallituissa rajoissa. Räjäytykset on suunniteltu ja toteutus tehdään pyrkimyksenä minimoida ympäristöön kohdistuvat vaikutukset.

Oy Linde Gas Abn yhteyshenkilö: Juergen Pahlke +491727756008