22 marraskuu 2022

M018 Laajennus – louhintatöitä säiliöalueella 24.11. – 16.12.2022

Aurora Kilpilahti Oy tekee Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa investointiin liittyviä rakennustöitä säiliöalueella. Rakentamiseen liittyy louhintatöitä, joita  tehdään  24.11. – 16.12.2022, arkisin klo 7-16 välisenä aikana. Työstä ei aiheudu vaaraa/haittaa ulkopuolisille.

M018 rakennustyömaan projektipäällikkönä toimii Mike Järvinen ja päätoteuttajana  toimii OMEXOM.

Töiden haitat ja niiden torjuminen

Toiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää torjutaan räjäytyksissä käytettävien painopeitteiden avulla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni. Töiden aiheuttamaa tärinää seurataan lähistöllä oleviin kohteisiin asennettavilla tärinämittareilla.

Lisätietoja:

OMEXOM

Työmaapäällikkö Petri Ignatius

Puh. 0400184280 tai petri.ignatius@omexom.com