23 marraskuu 2023

Miten sää vaikuttaa Kilpilahden sataman toimintaan?

Nesteen operoima satama Kilpilahdessa on tonnimääräisesti Suomen suurin. Laivakäyntejä satamassa on yli tuhat vuosittain.

Laivaliikenne on altis sääolosuhteille ja esimerkiksi syksyiset myrskyt ovat käännyttäneet jopa matkustaja-aluksia takaisin matkustajasatamiin tai luotsaustoimintoja on keskeytetty.
Sää- ja tuuliolosuhteet vaikuttavat myös meillä sataman toimintaan. Jos tuuli on kova tai sää muista syistä haastava, lastioperoinnit ja luotsaustoiminta pysäytetään turvallisuussyistä.

Laiturissa olevat laivat jäävät silloin laituriin odottamaan sääolosuhteiden paranemista ja operointeja jatketaan sääolosuhteiden sen salliessa. Ulkoankkurissa olevat laivat otetaan tarvittaessa hinaajien avustamina sisäankkuriin toimitusaikojen mukaisesti. 

Nämä äärimmäiset sääilmiöt ovat onneksi aika harvinaisia ja yleensä lyhytkestoisia.