7 helmikuu

Nesteen jalostamon yksiköiden käynnistykset saattavat aiheuttaa soihdutusta, melua ja hajuhaittaa

Neste, Porvoo: jalostamolla Porvoossa käynnistetään prosessiyksiköitä tämän ja ensi viikon aikana.
Käynnistysvalmistelut ja käynnistykset saattavat aiheuttaa lisääntynyttä soihdutusta, melua ja mahdollisesti hajuhaittaa.
Lisätietoja: jalostamon vuoropäällikkö 050 458 2320

Process units at the Neste refinery in Porvoo will be started up during this and the next week.
The preparations and the start ups can cause increased flaring, noise and possibly odors.
Further information: Refinery Shift Manager +358 50 458 2320