22 joulukuu 2023

Tiedätkö miten jalostamolla vietetään joulua?

Nesteen Porvoon jalostamo ja siihen liittyvät oheistoiminnot kuten jakeluterminaali, satama ja laadunvalvontalaboratorio eivät hiljene joulunakaan. Tuotantoprosessit ovat jatkuvatoimisia ja kokonaisuuksina operoitavia, eikä tuotantoa voida sammuttaa yhdestä kytkimestä. Samanaikaisesti liikkuvat laivat, jotka tuovat ja vievät raaka-aineita ja tuotteita, ja myös niihin liittyvät analyysit pitää hoitaa. Myös tukitoimintoja tarvitaan esim. vartioinnin ja työpaikkaruokailun muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että meitä on töissä jouluna lähes 200  henkilöä. 

Joulun työvuoro ei juurikaan poikkea normaalioperoinnista. Palaverit, kenttäkierrokset ja näytteet hoidetaan tavanomaisten rutiinien mukaan, ja jalostamon toiminta pyritään pitämään rauhallisena ja häiriöttömänä. Jos jotain kuitenkin sattuisi, on eri ammattikuntien osaajia päivystysringin perässä ja nopeasti saatavilla. Hädän sattuessa on ensimmäisenä apuna palokunta eli Nesteen oma pelastuspalvelu, joka on niinikään töissä ja valmiudessa 24/7/365. 

Nesteen jalostamoa operoi osaava henkilöstö, joka työskentelee vuorokalenterin mukaisesti kuudessa vuororyhmässä kahdentoista tunnin vuoroissa. Neljää peräkkäistä työpäivää seuraa yleensä kuuden päivän vapaa. Vuorokalenterissa on rotaatiota mm. kesäloma-aikojen tasapuolistamiseksi. Rotaation vuoksi myöskään joulun työvuoro ei osu peräkkäisinä jouluina samalle operoivalle vuorolle. Vaikka joulu on monelle työvuoro muiden joukossa, pyritään sitä vähän juhlistamaan esimerkiksi jouluisten herkkujen muodossa.