Kilpilahden Voimalaitos Oy

Kilpilahden Voimalaitos Oy (KPP) tuottaa Kilpilahden teollisuuden tarvitseman energian ja rakentaa uutta voimalaa.

Suomeksi

Kilpilahden Voimalaitos Oy (KPP) tuottaa Kilpilahden teollisuuden tarvitseman energian ja rakentaa uutta voimalaa. Uuden voimalan höyryntuotantokapasiteetti on 450 megawattia ja sähköntuotannon 30 megawattia. Uusi voimala täyttää kaikilta osiltaan uusimmat ympäristövaatimukset, kuten Euroopan komission teollisuuspäästödirektiivin (IED) säännökset ja sen odotetaan pienentävän hiilidioksidipäästöjä noin 20 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Veolian operoiman laitoksen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2023.

In English

Kilpilahti Power Plant Ltd (KPP) produces the necessary energy in Kilpilahti’s industry and build a new power plant. The steam generation capacity of the new power plant is 450 MW, and its electricity generation capacity is 30 MW. The new power plant is being constructed in accordance with the latest environmental regulations, including the European Commission’s Industrial Emissions Directive (IED), and is notably expected to reduce carbon dioxide emissions by approximately 20 percent compared to the current situation. The plant, to be operated by Veolia, is scheduled for commissioning in 2023.

Käyntiosoite
Kilpilahden Voimalaitos
Satamatie 133-16
06850 Kulloo

Postiosoite
PL 1001
06401 Porvoo

Puhelin
050 458 4799

Sähköposti
info@kilpilahtipowerplant.com