Kilpilahden Voimalaitos Oy

Kilpilahden Voimalaitos Oy

Kilpilahden Voimalaitos Oy (KPP) tuottaa Kilpilahden teollisuuden tarvitseman energian ja rakentaa uutta voimalaa. Uuden voimalan höyryntuotantokapasiteetti on 450 megawattia ja sähköntuotannon 30 megawattia. Uusi voimala täyttää kaikilta osiltaan uusimmat ympäristövaatimukset, kuten Euroopan komission teollisuuspäästödirektiivin (IED) säännökset ja sen odotetaan pienentävän hiilidioksidipäästöjä noin 20 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Veolian operoiman laitoksen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2021.

Käyntiosoite
Kilpilahden Voimalaitos
Satamatie 133-16
06850 Kulloo

Postiosoite
PL 1001
06401 Porvoo

Puhelin
050 458 4799

Sähköposti
info@kilpilahtipowerplant.com