Oy Linde Gas Ab

Linde (ent. AGA) on osa Linde plc:tä, joka on maailman johtavia teollisuus­kaasu- ja teknologia­yhtiöitä.

Suomeksi

Teollisuuskaasujen asiantuntija Linde valmistaa Kilpilahden alueella ilmakaasuja (happi, typpi, argon) ja vetyä sekä ottaa talteen hiilidioksidia Nesteen vedynvalmistusprosesseista. Linden kaasuja käytetään laajasti mm. elintarviketuotannossa, terveydenhuollossa, laboratorioissa, hitsauksessa ja valmistavassa teollisuudessa. Jokainen suomalainen on jollakin tavalla kosketuksissa kaasujen avulla valmistettuihin tuotteisiin joka päivä.

Oy Linde Gas Ab (ent. AGA) on osa Linde plc:tä, joka on maailman johtavia teollisuuskaasu- ja teknologiayhtiöitä. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin 80 000 ihmistä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa ympäri maailmaa. Linde toimittaa asiakkailleen innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja ja luo pitkäaikaista arvoa kaikille sidosryhmille. Yhtiö tekee maailmastamme entistä tuottavampaa tarjoamalla tuotteita, tekniikoita ja palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme parantamaan taloudellista suorituskykyä ja ympäristönsuojelun tasoa.

Lue lisää www.linde-gas.fi. Linden kaasut ja hitsaustarvikkeet helposti osoitteesta www.linde-gas.fi/shop

In English

Industrial gas specialist Linde produces air gases (oxygen, nitrogen, argon) and hydrogen at the Kilpilahti site and captures carbon dioxide from Neste's hydrogen production processes. Linde’s gases are widely used in food production, healthcare, laboratories, welding and manufacturing

industries. Every day, each Finn comes into contact in some way with products made with gases. Oy Linde Gas Ab (formerly Oy AGA Ab) is part of the Linde Group, a world-leading gas and engineering company. The company globally employs about 80,000 people and serves customers in more than 100 countries around the world. Linde supplies its customers with innovative and sustainable solutions and creates long-term value for all stakeholders. The company makes our world more productive by providing products, technologies and services that help our customers improve their economic and environmental performance. 

Read more at www.linde-gas.fi. Linde gases and welding accessories can be easily found at www.linde-gas.fi/shop

På svenska

Linde är en industrigasspecialist som producerar luftgaser (syre, kväve, argon) och väte på anläggningen i Kilpilahti och fångar upp koldioxid från Nestes väteproduktionsprocesser. Lindes gaser används i stor utsträckning inom livsmedelsproduktion, hälsovård, laboratorier, svets- och tillverkningsindustrier. Varje dag kommer alla finländare på något sätt i kontakt med gastillverkade produkter.

Oy Linde Gas Ab (tidigare Oy AGA Ab) ingår i Linde-koncernen, världsledande inom gas och teknik. Företaget har cirka 80 000 anställda globalt och betjänar kunder i över 100 länder. Linde förser sina kunder med innovativa och hållbara lösningar och skapar mervärde på lång sikt för alla intressenter. Företaget gör vår värld mer produktiv genom att tillhandahålla produkter, teknologier och tjänster som hjälper våra kunder att förbättra sitt ekonomiska och miljömässiga resultat.

Läs mer på www.linde-gas.fi. Du hittar Lindes gaser och svetstillbehör på www.linde-gas.fi/shop

Osoite
Oy Linde Gas Ab
Kilpilahden teollisuusalue
06850 Kulloo

Puhelin
010 2421