Veolia Services Suomi Oy

Veolia Services Suomi Oy toimii öljy- ja petrokemian teollisuuden sopimuskumppanina Porvoon Kilpilahdessa. VSS operoi ja kunnossapitää alueen voimalaitoksia.

Veolia-konsernin tavoitteena on olla ekologisen muutoksen edelläkävijä. Lähes 213 000 työntekijän voimin viidellä eri mantereella, Veolia suunnittelee ja ottaa käyttöön edistyksellisiä vesien, jätteiden ja energian hallinnan käytännön ratkaisuja, jotka edesauttavat merkittävästi muutoksen aikaansaamista. Näillä kolmella toisiaan täydentävällä liiketoiminta-alueellaan Veolia auttaa kehittämään resurssien saatavuutta, säilyttämään käytettävissä olevia resursseja sekä uudistamaan niitä. Vuoden 2023 aikana Veolia-konserni toimitti juomavettä 113 miljoonalle ihmiselle, huolehti 103 miljoonan ihmisen jätevesien käsittelystä, tuotti lähes 42 miljoonaa megawattituntia energiaa sekä kierrätti 63 miljoonaa tonnia jätteitä. Vuonna 2023 Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) saavutti 45,351 miljoonia euron konsolidoidun liikevaihdon.

Käyntiosoite:

Kilpilahden voimalaitos
Satamatie 133-16
06850 Kulloo

Postiosoite:

Veolia Services Suomi Oy
PL 1000
06401 Porvoo

Tuotantomestari:
040 172 7119

Toimisto:
040 172 1117

Median yhteydenotot:
040 172 6669

sähköposti: etunimi.sukunimi@veolia.com

www.veolia.fi