12 lokakuu

AK 557 Kilpilahti ja Kulloo, Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen käynnistyy

Kilpilahden asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä 24.5.2022. Asemakaavan muutos koskee Kilpilahden asemakaavan kortteleita 1, 3, 4, 6 ja 8, sataman vesialuetta korttelin 8 edustalla sekä satama-, liikenne-, katu- ja puistoalueita. Uusi asemakaava koskee Kulloonlahdentien, Nybyn rantatien ja Rantakyläntien lähialueita Kilpilahden teollisuusalueen pohjoispuolella Kulloossa sekä Illvarden -saarta teollisuusalueen edustalla Kilpilahdessa.

Asemakaavatyön käynnistymisestä järjestetään yleisötilaisuus maanomistajille, alueella toimijoille, naapureille ja muille kiinnostuneille torstaina 27.10.2022 klo 18-20 Kulloon sivistyskeskuksessa, osoite Vanha Kulloontie 35 (rakennus Siipi). Tilaisuudessa yhtiöiden, kaavakonsultin ja Porvoon kaupunkisuunnittelun edustajat kertovat kaavatyön lähtökohdista ja kaavatyön etenemisestä. 

TERVETULOA!

Lisätietoja asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta Porvoon kaupungin verkkosivuilla suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätietoja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmistelusta antavat:

Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoittaja Hilkka Jokela, hilkka.jokela@porvoo.fi,       p. +358 40 489 5750 

A-Insinöörit Civil Oy, projektipäällikkö Johanna Närhi, johanna.narhi@ains.fi, p. 040 746 5533