Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Archive | Uutiset

Uusin naapurilehti kolahtaa pian postilaatikoihin

Uusin Kilpilahti Nyt -julkaisu jaetaan lähinaapurustoomme kesäkuun alkupuolella. Luvassa on työssäoppimista, ympäristöasiaa, turvallisuutta, muoviasiaa ja monta muuta Kilpilahden yritysten toimintaa avaavaa juttua. Verkkoversion voit lukea tästä: Kilpilahti Nyt kesäkuu 2019

Continue Reading

Louhintatöitä Nesteen jalostamolla Porvoossa

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa aloitetaan lämmönvaihtimien pesupaikan laajennustyöt, jotka aiheuttavat louhintaa 30.5. – 31.7.2019 ajalla. Töitä tehdään arkisin ma – pe klo 07 – 16 välisenä aikana. Louhintatyöt lisäävät melun kulkeutumista lähiympäristöön. Lisätietoja: Neste Oyj, Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320   Expansionsarbete av tvättningplats för värmeväxlare börjas i Neste Abp:s produktionsanläggningar […]

Continue Reading

Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia Kilpilahden Voimalaitoksen alueella putkistojen puhdistamiseksi / Kraftiga blåsningar på området till Kilpilahden Voimalaitos pga. rengöring av rörledningarna

Kilpilahden Voimalaitoksella jatketaan putkistojen puhdistuksia vesihöyryllä. Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia suoritetaan kevään aikana maanantai – perjantai klo 07:00 – 19:00. Puhalluksia voi olla muutama päivässä. Yksittäisen puhalluksen kesto on alle tunnin. Kaikki puhallukset tehdään äänenvaimenninta käyttäen ja mahdollisesti häiriintyvät kohteen ovat voimalaitosalueen lähimmät yritykset. Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040 – 172 7119   […]

Continue Reading

Porvoon jalostamo kävi 2018 häiriöttömästi – tämä näkyy myös hyvänä ympäristötuloksena

Jalostamon ympäristötulos  2018 oli kokonaisuutena varsin hyvä ja tuloksessa näkyy, että jalostamo kävi 2018 häiriöttömästi. Päästömäärät ilmaan ja veteen alittivat niille asetetut luparajat. Vuonna 2018 tapahtui yksi valitettava ympäristöluparajaan liittyvä poikkeama, kun yhdellä jalostamon jatkuvatoimisista päästöanalysaattoreista jouduttiin hylkäämään epäluotettavina yli 10 päivän mittaustulokset vikaantumisten ja pitkittyneiden huoltojen takia. Päästöt ilmaan Haihtuvien hiilivetyjen, typenoksidien, hiilidioksidien päästöt […]

Continue Reading

Sataman laitureiden korjaustyöt saattavat aiheuttaa melua 15.4. – 30.11.2019

Neste Oyj:n Kilpilahden satamassa tehdään laiturin 7 korjaustöitä 15.4. – 30.11.2019, jolloin tehdään yhteensä noin 20 päivän aikana melua aiheuttavia töitä. Voimakasta, häiritsevää melua (kuten vesipiikkausta) aiheuttavaa työtä saa tehdä ma – pe klo 08.00 – 18.00, mutta ei arkipyhinä. Töiden aiheuttamat haitat ja niiden torjuminen Melun arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta […]

Continue Reading

Borealis rakentaa uutta kalliosäiliötä – louheenajo lisää rekkaliikennettä Kilpilahdessa

Borealiksen petrokemiantehtaiden alueella aloitetaan uuden teollisuusbensiinin eli naftan varastointiin tarkoitetun kalliosäiliön louhintatyöt viikolla 8. Tilavuudeltaan 80 000 m³ olevan luolan arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2020. Louhintatyöt näkyvät lisääntyneenä rekkaliikenteenä Kilpilahden alueella Petrontiellä, Rajatiellä ja Kilpilahdentiellä, kun kiviaines kuljetetaan murskattavaksi. Louheenajon takia myös liikennejärjestelyt ovat muuttuneet Petrontiellä ja Rajatiellä. Lisätiedot: Petrokemian tuotantojen päällikkö Marjo Äijälä, p. 050 […]

Continue Reading

Ilmoitus mahdollisesta heikosta jäästä

Ilmoitus Neste Oyj ilmoittaa ympäristöluvan velvoittamana mahdollisesta heikosta jäästä Svartbäckinselän länsirannalla. Teollisuusalueen jäähdytysveden johtaminen mereen saattaa vaikuttaa jääpeitettä heikentävästi aina Kalvön ja mantereen väliseen vesialueeseen saakka. Mahdollisen heikon jään alue näkyy oheisessa kartassa. Meddelande Neste Abp meddelar i enlighet med kraven i miljötillståndet att isen eventuellt kan vara svag vid Svartbäcksfjärdens västra strand. Kylvattnet från […]

Continue Reading

Kilpilahti Nyt -lehti pian jakelussa

Naapurijulkaisumme, Kilpilahti Nyt -lehti kolahtaa pian postilaatikoihin. Palaamme hetkeksi kesän naapurikutsuille ja kerromme mm. muovin kiertotaloudesta. PDF-version voit lukea jo nyt: Kilpilahti Nyt 4, 12/2018 Lehden toimitus toivottaa kaikille turvallista talvea!  

Continue Reading

Rajatiellä ja Nesteentiellä liikennehaittaa viikolla 43

Aurora Kilpilahti Oy on uusimassa Kilpilahden alueen 110kV avojohtoverkkoa. Uusimiseen liittyen Rajatien yli vedetään johtimia Teknologiakeskuksen risteyksen vieressä. Ajoneuvoliikenne pääsee kulkemaan koko työn ajan, mutta toinen kaista on hetkellisesti poissa käytöstä kun johtimien asennusta varten pystytetään suojapukit. Nesteentie ja sen vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä ylitetään myös johtimilla Innogasin eteläpuolella ja suojapukkien asennus aiheuttaa hetkellistä […]

Continue Reading

Louhintatöitä muuntamoita ja kaapelikanavia varten – Sprängningsarbeten för byggandet av transformatorstationer och kabelkanaler

Louhintatöitä muuntamoita ja kaapelikanavia varten Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella tehdään louhintatöitä muuntamoita ja kaapelikanavia varten. Töitä tehdään arkipäivisin klo 7.00 – 18.00, 18.10.2019 saakka. Louhintatyöt lisäävät melun ja tärinän kulkeutumista ympäristöön ja melua aiheutuu myös kallion poraamisesta ja poravaunusta. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat Neste Oyj:n, Borealis Polymers Oy:n ja Oy AGA Ab:n […]

Continue Reading