Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Archive | Uutiset

Huoltotöitä Borealiksen muovitehtaiden alueella tiellä MT2 – aiheuttaa haittaa autoliikenteelle muovitehtaiden alueella

Borealiksen muovitehtaiden alueella tie MT2 joudutaan katkaisemaan huoltotöiden takia tiistaina 21.11.2017. Tämä aiheuttaa haittaa autoliikenteelle muovitehtaiden alueella. Kevyen liikenteenväylät ovat käytössä normaalisti. Linja-autoliikenne tehdasalueella keskeytetään työmaan ajaksi ja linja-autot jäävät Borealiksen konttorirakennuksen vieressä olevalle linja-autopysäkille. Porvoon liikenne on ilmoittanut, etteivät väliaikaiset muutokset vaikuta Nesteen jalostamon linja-autoaikatauluihin. Huoltotyöt kestävät arviolta 3 viikkoa.

Continue Reading

Kaapelikanavan asennustöitä Satamatiellä 21.-22.10.2017

Aurora Kilpilahti Oy on uusimassa Kilpilahden alueen 110kV avojohtoverkkoa. Uusimiseen liittyen rakennetaan uutta kaapelikanavaa joka alittaa Satamatien Teknologiantien risteyksen kohdalla. Satamatien alittavan kanavan asennustyöt suoritetaan viikonloppuna 21.-22.10. jolloin toinen ajokaista on poissa käytöstä ja liikenne ohjataan yhden kaistan kautta. Tiellä liikkujilta toivotaan varovaisuutta liikuttaessa kanava-asennusten lähettyvillä. Lisätietoja, Neste Jacobs Oy: Juho Vanhanen, työmaapäällikkö, 0504583907 Cable […]

Continue Reading

ILMOITUS LOUHINTATÖISTÄ M180 RAKENNUSTYÖMAALLA (päivitetty 20.10.)

Aurora Kilpilahti Oy tekee Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa  investointiin liittyviä rakennustöitä. Työmaa-alue sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueen pääportin viereen Satamantie 50. Rakentamiseen liittyy louhintatöitä, joita tehdään 2.10. – 15.11.2017. Meluava työ jatkuu louheen murskauksella 1.12.2017 asti. Viikoittaiset melua aiheuttavan työn työajat ovat voimakasta, häiritsevää melua aiheuttavaa työtä voidaan tehdä arkisin vain klo 07:00 – 17:00. vilkkaan liikenteen […]

Continue Reading

Kaapelointitöitä Teknologiakeskuksen alueella / Kabelarbete vid Teknologicentret / Cable construction work in the Technology Center area    

Kaapelointitöitä Teknologiakeskuksen alueella Aurora Kilpilahti uusii Teknologiakeskuksen ja Kilpilahden tekojärven alueen sähkönjakeluverkkoa.  Työhön liittyy alueen muuntamoiden syöttökaapeloinnin uusintatyö, joka on parhaillaan käynnissä. Kaapelikanavaurakkaan liittyen reitiltä joudutaan louhimaan kalliota, josta aiheutuu alueelle melua ja mahdollista pölyämistä. Työalueet pyritään rajaamaan mahdollisimman hyvin ja toteuttamaan työt turvallisesti. Päivittäinen työaika on ma-pe klo 7-18. Kaapelointityö valmistuu marras/joulukuun vaihteessa. Pahoittelemme […]

Continue Reading

Ilmoitus paalutus- ja louhintatöistä

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa tehdään investointiin liittyviä rakennustöitä. Työmaa-alue sijoittuu Kilpilahden sataman läheisyyteen. Rakentamiseen liittyy louhinta- ja paalutustöitä, joita tehdään 16.10. – 31.12.2017. Louhintaa edeltävät valmistelevat työt aloitetaan lokakuun alussa. Louhintapäiviä on yhteensä n. 15. Viikoittaiset louhinnan ja paalutuksen työajat ovat maanantaista perjantaihin klo 06 – 19.00 sekä lauantaisin klo 07.00 – 16.00 […]

Continue Reading

Höyrylinjan käyttöönotosta poikkeavaa melua Kilpilahden Voimalaitoksen alueeella / Ibruktagandet av ångröret förorsakar onormalt buller i området av Kilpilahden Voimalaitos

Kilpilahden Voimalaitoksella höyrylinjan käyttöönottoon liittyvistä puhalluksista saattaa aiheutua ylimääräistä ja normaalista poikkeavaa melua 18.9 – 24.11.2017 välisenä aikana. Puhalluksia suoritetaan maanantai  – perjantai klo 16:00  – 19:00 sekä lauantaisin klo 10:00  – 16:00 välisenä aikana. Yksittäisen puhalluksen kesto on n. 20 – 30 minuuttia. Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040 – 172 […]

Continue Reading

Ilmoitus murskaustoiminnasta kierrätysalueella

Nesteen Porvoon jalostamon kierrätysalueella on viikolla 35 aloitettu ympäristöluvan  mukainen kiviaineksen murskaustyö. Murskaustoimintaa voidaan luvan mukaan tehdä arkipäivisin klo 06 – 22 poislukien arkipyhät. Työ kestää noin kuukauden ja se voi aiheuttaa melua. Murskaustyön tekee Suomen Kivisora ja kivenrikotuksen Suomen Maansiirto Oy. Nesteen vastuuhenkilönä toimii Johanna Skaffari puh. 050 458 7690.

Continue Reading

Nesteen öljysatamassa suuronnettomuusharjoitus 6.-7.9.2017

Nesteen Porvoon öljysatamassa järjestetään 6.-7.9. iso suuronnettomuusharjoitus. Viranomaisvetoiseen harjoitukseen osallistuu useita eri tahoja. Harjoituksessa harjoitellaan mm. öljynkeräystä merestä ja öljypuomien käyttöä. Sataman edustalla on harjoituksen aikana myös paljon eri viranomaisten, mm. pelastuslaitosten ja rajavartioston kalustoa sekä valtion öljyntorjunta-aluksia.  

Continue Reading

Uusi päämuuntamo M180 rakennetaan pääportin viereen

Aurora Kilpilahti Oy rakentaa  uuden päämuuntamon M180, johon siirretään osa päämuuntamo M001 toimintoja. Rakennustyöt alkavat kesällä 2017, viikolla 25. Muuntamo M180 on valmis 31.12.2018 mennessä ja urakka kokonaisuudessaan 30.6.2019 mennessä. Töistä saattaa aiheutua tilapäistä haittaa alueen liikenteelle.  Tilapäisjärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Investoinnin tarkoituksena on varmistaa sähkönjakelun korkea laatu korvaamalla vanhaa laitteistoa uudella ja parantamalla verkon rakennetta. Hankkeen EPC urakoitsijana toimii Infratek Oy. Lisätietoja (Infratek […]

Continue Reading