Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Archive | Uutiset

Borealiksen käyttöhyödykkeen suolanpoistolaitoksella rikkihappovuoto

Perjantaina 30.6.2017 tapahtui Borealiksen muovitehtaiden käyttöhyödykkeen suolanpoistolaitoksella rikkihappovuoto. Vuoto havaittiin nopeasti ja alue eristettiin. Vuoto oli hallinnassa alusta asti, sillä tehdasalueella olevan rakennuksen sisällä olevat viemäröinnit johtavat neutralointialtaaseen. Tapahtumalla ei ole vaikutuksia ihmisille tai ympäristöön. Nesteen palokunta sekä Itä-Uudenmaan pelastustoimi ovat olleet paikalla varmistamassa tilannetta ja osallistuvat myös jälkitoimiin. Vuodon syytä tutkitaan kun jälkitoimet on […]

Continue Reading

Uusi päämuuntamo M180 rakennetaan pääportin viereen

Aurora Kilpilahti Oy rakentaa  uuden päämuuntamon M180, johon siirretään osa päämuuntamo M001 toimintoja. Rakennustyöt alkavat kesällä 2017, viikolla 25. Muuntamo M180 on valmis 31.12.2018 mennessä ja urakka kokonaisuudessaan 30.6.2019 mennessä. Töistä saattaa aiheutua tilapäistä haittaa alueen liikenteelle.  Tilapäisjärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Investoinnin tarkoituksena on varmistaa sähkönjakelun korkea laatu korvaamalla vanhaa laitteistoa uudella ja parantamalla verkon rakennetta. Hankkeen EPC urakoitsijana toimii Infratek Oy. Lisätietoja (Infratek […]

Continue Reading

Kilpilahden yritykset yhdistivät voimansa yhteiseen naapurijulkaisuun

Mukana julkaisussa ovat useimmat Kilpilahdessa tuotannollista toimintaa harjoittavat yritykset, jotka kertovat suunnitelmistaan ja kuulumisistaan ”Kilpilahti Nyt” -nimisessä julkaisussa. Julkaisun työstää Kanteleen Vanhameijeri, jolla on vahva kokemus yhteistyöstä Kilpilahden yritysten kanssa. Ensimmäinen ”Kilpilahti Nyt” lähtee jakeluun tällä viikolla postinumeroalueille Box, Tolkkinen, Kulloonkylä, Kulloo, Kärrby ja Emäsalo ja palvelee lukijoitaan kaksikielisenä. Nettioptimoituun ladattavaan versioon voit tutustua jo nyt: […]

Continue Reading

Sataman laitureiden korjaustyöt saattavat aiheuttaa melua

Neste Oyj:n Kilpilahden satamassa tehdään laitureiden 1,2/3 ja 8 korjaustöitä 1.5.2017 – 31.10.2017, jolloin tehdään noin 15 päivän aikana laitureiden vesipiikkausta, mikä saattaa aiheuttaa ylimääräistä melua. Päivittäiset työajat ovat maanantaista perjantaihin klo 07.00 18.00 ja tarvittaessa lauantaisin klo 07.00 – 16.00. Voimakasta, häiritsevää melua (kuten vesipiikkausta) aiheuttavaa työtä saa tehdä ma – pe klo 08.00 […]

Continue Reading

KED Oy on nyt Aurora Kilpilahti Oy

Olemme nyt ”yksi” Aurora. Nimi ja logo vaihtuvat Kilpilahdessa, koska haluamme sidosryhmiemme tunnistavan meidät, Auroralaiset, kaikkialla missä toimimme. Toiminta Kilpilahdessa jatkuu kuten aikaisemmin, Auroran Espoon pääkonttori tukenaan.  KED Oy:n virallinen nimi vaihtuu Aurora Kilpilahti Oy:ksi. Tulemme vähitellen vaihtamaan  KED logot työvaatteissa ja autoissa Aurora logoon. Sähköpostiosoitteet muuttuvat @aurorainfra.com päätteisiksi nyt samassa yhteydessä. Uskomme muutoksen palvelevan […]

Continue Reading

Louhintatöitä Nesteen jalostamon säiliöalueella

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa tehdään säiliön vallitilan uudistamistöitä. Töihin liittyy räjäytys- ja louhintatöitä, joita tehdään 5.4. – 14.7.2017. Viikoittaiset työajat ovat maanantaista perjantaihin klo 07.00 – 16.00.  Louhintatöiden aiheuttamat haitat ja niiden torjuminen Melutason arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet ovat […]

Continue Reading

Suurjänniteverkon parannustyöt jatkuvat – mahdollisia tilapäisjärjestelyitä Kilpilahden alueen liikenteessä

Aurora Kilpilahti (KED Oy) kehittää Kilpilahden alueen suurjänniteverkkoa. Asennuksista saattaa aiheutua tilapäistä haittaa alueen liikenteelle. Haittaa pyritään minimoimaan tilapäisjärjestelyillä, liikenteen ohjauksella sekä ajoittamalla kriittisimmät asennukset ruuhkaisimpien ajankohtien ulkopuolelle. Myös väylillä liikkujilta toivotaan erityistä varovaisuutta liikuttaessa johtoasennusten lähettyvillä. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa. Kilpilahden alueen suurjänniteverkon parannustyöt tehdään vaiheittain vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana. Menossa olevat […]

Continue Reading

Nesteen Porvoon jalostamon ympäristötulos 2016 on julkaistu

Nesteen Porvoon jalostamon ympäristötulos 2016 oli kohtuullisen hyvä, joskin joidenkin yksiköiden huollot ja poikkeamatilanteet nostivat soihdutusten määrää. Rikkidioksidipäästöjen määrä oli edellisiä vuosia matalampi ja päästöluparajat 6500 t rikkidioksidia ja 4 % syötön rikistä alitettiin. Typen oksideissa ja hiilivetypäästöissä näkyivät aiempina vuosina tehtyjen investointien ja prosessimuutosten vaikutukset. Kilpilahden Voimalaitos Oy raportoidaan Nesteen päästöissä Kilpilahden energiantuotanto yhtiöitettiin […]

Continue Reading

Louhintatöitä uuden saosvesilaitoksen työmaalla huhtikuusta lähtien

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa aloitettiin uuden vesilaitos 3:n rakennustyöt kesäkuussa 2016. Uusi saosvesilaitos (vesilaitos 3) sijoittuu teknologiakeskuksen koelaitosalueen ja Hackalandetin tekojärven väliseen maastoon. Rakentamiseen liittyy louhintatöitä, joita tehdään 3.4. – 29.12.2017. Todennäköisimmin louhintatyöt saadaan päätökseen syyskuun loppuun mennessä. Viikoittaiset työajat ovat maanantaista perjantaihin klo 07.00 – 19.00 sekä lauantaisin klo 07.00 – 16.00, […]

Continue Reading

Tavallisuudesta poikkeavaa melua voimalaitoksella

Kilpilahden voimalaitoksella kattilan huoltotyöt päättyvät 2.2.2017. Ylösajo jatkuu 8.2.2017 saakka, ylösajon aikana saattaa aiheutua ylimääräistä melua tehdasalueella. Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040 – 172 7119

Continue Reading