Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Archive | Uutiset

Ohjeet ja liittymislinkki: YVA-selostuksen esittelytilaisuus 27.10.

Neste selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan polttoaineen ja vedyn tuotantoa Porvoon Kilpilahdessa. Hankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) selostuksen esittelytilaisuus järjestetään online-tilaisuutena 27.10.2020 klo 17.00 alkaen. Tilaisuus on avoin kaikille ja sen aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä, ruotsinkielisiin kysymyksiin ja mahdollisesti osaan kysymyksistä vastataan kirjallisesti tilaisuuden jälkeen. Osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista tai rekisteröitymistä. Pääset seuraamaan esittelytilaisuutta […]

Continue Reading

Porvoon kaupunki tiedottaa: Kulloon yritysalueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy

Porvoon kaupungin kuntatekniikka ja Porvoon vesi rakennuttavat Kulloon yritysalue-nimisen asemakaava-alueen kadut, viheralueet ja vesihuoltoverkoston. Kunnallistekniikan rakentamisen valmistelevat työt voivat käynnistyä alueella marras-joulukuussa 2020 ja varsinaiset rakentamistyöt aikaisintaan tammikuussa 2021. Lisätietoja alueen rakentumisesta ja aikataulusta liitteenä olevasta tiedotteesta. LIITE 1_Kulloon yritysalue – kartta työalueista_07102020 Kulloon yritysalue_tiedote kiinteistönomistajille_lokakuu2020_final_SV Kulloon yritysalue_tiedote kiinteistönomistajille_lokakuu2020_final Porvoon kaupunki, kuntatekniikka Borgå stad, kommunteknik […]

Continue Reading

Borealis tukee Porvoon alueen kulttuuri-, urheilu-, ja nuorisotyötä – hakuaika päättyy lokakuun lopussa

Borealis haluaa pitää yllä hyviä suhteita toimintaympäristönsä naapurustoon ja olla paikallisesti aktiivinen ja näkyvä toimija. Borealis haluaa olla mukana tukemassa ja kehittämässä Porvoon alueen kulttuuri-, urheilu-, ja nuorisotyötä ja tukee vuosittain useita seuroja ja järjestöjä. Hakuaika vuosien 2020-2021 tukikaudelle on nyt käynnissä ja päättyy 31.10.2020. Tukea voi hakea täyttämällä sponsorointilomakkeen ja lähettämällä sen Borealiksen viestintään […]

Continue Reading

Poikkeavaa melua Kilpilahden voimalaitoksella 5.10.

Kilpilahden voimalaitoksella aloitetaan energiantuotantoyksikön käynnistämistoimet 5.10. kello 1:00. Tämä voi aiheuttaa normaalista poikkeavaa melua. Käynnistykseen liittyvän melun arvioidaan päättyvän viimeistään 5.10. kello 18:00. Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040 – 172 7119

Continue Reading

Kilpilahden työmatkaliikenteen aikataulut, reitit ja mobiililiput – muutokset astuvat voimaan 1.10.2020

Työmatkaliikenteen 1.10.2020 voimaan astuvat aikataulut. Reitit: Kilpilahti – Porvoon seutu Kilpilahti – Helsingin seutu Aikataulut ovat voimassa etätyösuosituksen ajan 1. – 31.10.2020, jonka jälkeen julkaistaneen uusi aikataulu. Lataa Korsisaari-appi ja lunasta mobiilimatkalippusi päivittäin Kilpilahden työmatkaliikenne toimii jatkossa sähköisillä matkalipuilla. Tätä varten jokaisen matkustajan pitää ladata Korsisaari-appi sovelluskaupasta jo etukäteen. Apin voi ladata mihin tahansa käyttämääsi […]

Continue Reading

Neste suunnittelee Suomen jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Öljytuotteet-liiketoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi Neste suunnittelee jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä Porvoossa ja Naantalissa. Yhtiö tutkii Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia. Lue lisää verkkosivuiltamme.    

Continue Reading

Kilpilahden työmatkaliikenne uudistuu 1.10.2020 lähtien: reittejä uudistetaan, suoristetaan ja lakkautetaan 

Matkustajamäärät pääkaupunkiseudulta Kilpilahteen ovat kasvaneet ja monelta muulta alueelta vähentyneet tasaisesti, ja työmatkaliikennettä uudistetaan vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita yhdistämällä, suoristamalla ja avaamalla uusia reittejä sekä lakkauttamalla vähäisessä käytössä olevia reittejä. Uudistetut ajoreitit ja tarkat aikataulut julkaistaan myöhemmin syyskuun aikana. Ne on linkitetty paremmin julkisen liikenteen vuoroihin, liityntäpysäköintimahdollisuuksiin sekä useisiin liikenteen solmukohtiin.  Uusi linja Pasilasta, Pornaisten […]

Continue Reading

Nesteen toiminta-avustusten haku vapaaehtoiselle lapsi- ja nuorisotyölle

Neste haluaa olla tukemassa lasten ja nuorten hyvinvointia ja myöntää vuosittain paikallisia toiminta-avustuksia lasten ja nuorten hyväksi tehtävään vapaaehtoistyöhön Porvoon ja Naantalin seudulla sekä Nesteen satama- ja terminaalipaikkakunnilla. Vuoden 2021 toiminta-avustusten hakuaika on parhaillaan käynnissä. Hakemukset tulisi jättää 31.10.2020 mennessä Nesteen internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella. Ilmoitamme hakijoille päätöksestä marraskuussa 2020. TEE HAKEMUS

Continue Reading

Lauantaina liputetaan luonnon kunniaksi – Nesteen Porvoon jalostamolla edistetään luonnon monimuotoisuutta ja viihtyvyyttä

  Lauantaina 29.8. vietetään Suomen luonnon päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia monimuotoista ja arvokasta luontoamme, joka tuo meille kaikille iloa ja hyötyä. Me Nesteelläkin otamme luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelemisen huomioon kaikessa toiminnassamme. Erityisesti jalostamoiden ympäristöä tarkkaillaan järjestelmällisesti, sillä ne sijaitsevat Suomessa vesistöjen äärellä ja luonnon läheisyydessä. Porvoon jalostamon lähiympäristön monimuotoisuutta lisätään kukkakedoilla Järjestelmällistä ympäristön […]

Continue Reading

Neste Oyj: En svenskspråkig boende-enkät – Byggandet av en NEXBTL – produktionsanläggning i Sköldvik, Borgå

Neste har börjat en utredning där man undersöker möjligheten att utöka produktionen av förnybart bränsle och väte vid Nestes produktionsanläggning i Sköldvik, Borgå.  Utredningen har framskridit under våren 2020 till det skede att en miljökonsekvensbedömning (MKB) påbörjades. Syftet med förfarandet av miljökonsekvensbedömningen är att främja bedömningen och ge ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenserna vid planeringen […]

Continue Reading