Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Archive | Uutiset

Neste suunnittelee Suomen jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Öljytuotteet-liiketoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi Neste suunnittelee jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä Porvoossa ja Naantalissa. Yhtiö tutkii Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia. Lue lisää verkkosivuiltamme.    

Continue Reading

Kilpilahden työmatkaliikenne uudistuu 1.10.2020 lähtien: reittejä uudistetaan, suoristetaan ja lakkautetaan 

Matkustajamäärät pääkaupunkiseudulta Kilpilahteen ovat kasvaneet ja monelta muulta alueelta vähentyneet tasaisesti, ja työmatkaliikennettä uudistetaan vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita yhdistämällä, suoristamalla ja avaamalla uusia reittejä sekä lakkauttamalla vähäisessä käytössä olevia reittejä. Uudistetut ajoreitit ja tarkat aikataulut julkaistaan myöhemmin syyskuun aikana. Ne on linkitetty paremmin julkisen liikenteen vuoroihin, liityntäpysäköintimahdollisuuksiin sekä useisiin liikenteen solmukohtiin.  Uusi linja Pasilasta, Pornaisten […]

Continue Reading

Nesteen toiminta-avustusten haku vapaaehtoiselle lapsi- ja nuorisotyölle

Neste haluaa olla tukemassa lasten ja nuorten hyvinvointia ja myöntää vuosittain paikallisia toiminta-avustuksia lasten ja nuorten hyväksi tehtävään vapaaehtoistyöhön Porvoon ja Naantalin seudulla sekä Nesteen satama- ja terminaalipaikkakunnilla. Vuoden 2021 toiminta-avustusten hakuaika on parhaillaan käynnissä. Hakemukset tulisi jättää 31.10.2020 mennessä Nesteen internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella. Ilmoitamme hakijoille päätöksestä marraskuussa 2020. TEE HAKEMUS

Continue Reading

Lauantaina liputetaan luonnon kunniaksi – Nesteen Porvoon jalostamolla edistetään luonnon monimuotoisuutta ja viihtyvyyttä

  Lauantaina 29.8. vietetään Suomen luonnon päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia monimuotoista ja arvokasta luontoamme, joka tuo meille kaikille iloa ja hyötyä. Me Nesteelläkin otamme luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelemisen huomioon kaikessa toiminnassamme. Erityisesti jalostamoiden ympäristöä tarkkaillaan järjestelmällisesti, sillä ne sijaitsevat Suomessa vesistöjen äärellä ja luonnon läheisyydessä. Porvoon jalostamon lähiympäristön monimuotoisuutta lisätään kukkakedoilla Järjestelmällistä ympäristön […]

Continue Reading

Neste Oyj: En svenskspråkig boende-enkät – Byggandet av en NEXBTL – produktionsanläggning i Sköldvik, Borgå

Neste har börjat en utredning där man undersöker möjligheten att utöka produktionen av förnybart bränsle och väte vid Nestes produktionsanläggning i Sköldvik, Borgå.  Utredningen har framskridit under våren 2020 till det skede att en miljökonsekvensbedömning (MKB) påbörjades. Syftet med förfarandet av miljökonsekvensbedömningen är att främja bedömningen och ge ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenserna vid planeringen […]

Continue Reading

Borealiksella työskennellään kestävämmän tulevaisuuden puolesta

Borealiksen uusi strategia 2035 ja yhtiön tarkoituslauseke “Elämäntapamme edellyttää kehitystä – muutumme ja luomme uutta kestävämpää tulevaisuutta varten” ohjaavat Borealiksen toimintaa jatkossa. Teksti: Heli Poikonen Kuva: Borealis   Maapallon väkiluku kasvaa ja muovit ovat tärkeässä roolissa nykyisen elintasomme säilyttämisessä myös tulevaisuudessa. Se on kuitenkin tehtävä kestävästi, joka tarkoittaa sitä, että Borealiksella kiertotalous on jatkossa yhä […]

Continue Reading

Muovi on ylivertainen materiaali myös koronapandemian aikakaudella

Teksti: Heli Poikonen Kuva: Borealis Vaikka yhteiskunnallisessa keskustelussa muoviin suhtaudutaan usein kriittisesti, on koronapandemia hyvä muistutus siitä, miten tärkeä, välttämätön ja ylivertainen materiaali muovi on monissa yhteiskunnalle elintärkeissä toiminnoissa. Muoviraaka-aine on kriittinen materiaali terveydenhuollossa, kuten lääkkeiden valmistus- ja jakelupakkauksissa, näytteidenottovälineissä ja -pakkauksissa, sekä suojaimissa eli juuri niissä tuotteissa, joita nyt tarvitaan kipeästi. Terveydenhuollossa materiaalin on […]

Continue Reading

Positiivisia ympäristöuutisia Sipoonjoelta

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry on tehnyt pitkälti yli vuosikymmenen töitä Sipoonjoella taimenkannan elvyttämiseksi, ja nyt tulokset alkavat näkyä! Hankkeissa on puhdistettu soraikkoja ja viety lisäsoraa Metsähallituksen ja eri talkooporukoiden kanssa. Näiden toimenpiteiden ansiosta kehitys on ollut nousujohteista, ja toukokuussa tehdyssä laskennassa kutupurojen soraikot vilistivät pienpoikasia. Myös Neste ja Porvoon jalostamo ovat olleet […]

Continue Reading

Pandemia vaikuttaa myös Kilpilahden toimintaan

Teksti: Lasse Sumiloff Kuva: Neste Covid-19 -pandemia vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Toiminta on muuttunut myös Kilpilahdessa. Kysyimme alueen yrityksiltä, miten pandemia on vaikuttanut ja miltä tulevaisuus näyttää? Kyselyyn vastasivat BEWiSynbra, Borealis, Kilpilahden voimalaitos, Linde, Neste, Veolia ja VR Transpoint. Välittömiä vaikutuksia Suurimmat välittömät vaikutukset toistaiseksi ovat olleet pandemian vaikutus öljymarkkinoihin ja polttoaineiden kysyntään. Lisäksi tälle […]

Continue Reading