Tervetuloa Kilpilahteen

Kilpilahti.fi on Porvoon Kilpilahdessa toimivien yritysten yhteinen sivusto, jolla kerrotaan alueen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista.

Archive | Uutiset

Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia Kilpilahden Voimalaitoksen alueella / Kraftiga blåsningar på området till Kilpilahden Voimalaitos

Kilpilahden Voimalaitoksella on menossa höyrykattiloiden ja höyryjärjestelmien käyttöönotto ja koekäyttövaihe. Ulospuhallusventtiilien kautta ajetaan satunnaisesti höyryä ulos ja tämä saattaa aiheuttaa tilapäisesti voimakasta ääntä. Ulospuhallukset tehdään äänenvaimentimien kautta ja mahdollisesti häiriintyvät kohteet ovat voimalaitoksen lähimmät yritykset. Meluhaitta ei ole jatkuvaa. Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040-172 7119. Kilpilahti Voimalaitos Oy utför idrifttagning och […]

Continue Reading

Nesteen junapurkausterminaalissa mahdollista hajuhaittaa

Nesteen Porvoon tuotantolaitosten junapurkausterminaalin alueella puretaan rikkiyhdisteitä sisältäviä junavaunuja loppuviikon aikana. Junavaunujen lastien purku saattaa aiheuttaa purkausterminaalin välittömässä läheisyydessä poikkeuksellisen voimakasta hajua. Sääolosuhteista riippuen hajua voi kulkeutua myös laajemmalle alueelle. Lisätietoja toimistotyöaikana antaa purkausterminaalin käyttöinsinööri Jyrki Ijäs puh. 050 458 2366 ja muina aikoina 24/7 Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh. 050 458 2320

Continue Reading

Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia Kilpilahden Voimalaitoksen alueella / Kraftiga blåsningar på området till Kilpilahden Voimalaitos

Kilpilahden Voimalaitoksella on menossa höyrykattiloiden ja höyryjärjestelmien käyttöönotto ja koekäyttövaihe. Ulospuhallusventtiilien kautta ajetaan satunnaisesti höyryä ulos ja tämä saattaa aiheuttaa tilapäisesti voimakasta ääntä. Ulospuhallukset tehdään äänenvaimentimien kautta ja mahdollisesti häiriintyvät kohteet ovat voimalaitoksen lähimmät yritykset. Meluhaitta ei ole jatkuvaa. Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040-172 7119.   Kilpilahti Voimalaitos Oy utför idrifttagning […]

Continue Reading

Uusin naapurilehti kolahtaa pian postilaatikoihin

Uusin Kilpilahti Nyt -julkaisu jaetaan lähinaapurustoomme kesäkuun alkupuolella. Luvassa on työssäoppimista, ympäristöasiaa, turvallisuutta, muoviasiaa ja monta muuta Kilpilahden yritysten toimintaa avaavaa juttua. Verkkoversion voit lukea tästä: Kilpilahti Nyt kesäkuu 2019

Continue Reading

Louhintatöitä Nesteen jalostamolla Porvoossa

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa aloitetaan lämmönvaihtimien pesupaikan laajennustyöt, jotka aiheuttavat louhintaa 30.5. – 31.7.2019 ajalla. Töitä tehdään arkisin ma – pe klo 07 – 16 välisenä aikana. Louhintatyöt lisäävät melun kulkeutumista lähiympäristöön. Lisätietoja: Neste Oyj, Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320   Expansionsarbete av tvättningplats för värmeväxlare börjas i Neste Abp:s produktionsanläggningar […]

Continue Reading

Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia Kilpilahden Voimalaitoksen alueella putkistojen puhdistamiseksi / Kraftiga blåsningar på området till Kilpilahden Voimalaitos pga. rengöring av rörledningarna

Kilpilahden Voimalaitoksella jatketaan putkistojen puhdistuksia vesihöyryllä. Voimakasäänisiä höyrypuhalluksia suoritetaan kevään aikana maanantai – perjantai klo 07:00 – 19:00. Puhalluksia voi olla muutama päivässä. Yksittäisen puhalluksen kesto on alle tunnin. Kaikki puhallukset tehdään äänenvaimenninta käyttäen ja mahdollisesti häiriintyvät kohteen ovat voimalaitosalueen lähimmät yritykset. Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040 – 172 7119   […]

Continue Reading

Porvoon jalostamo kävi 2018 häiriöttömästi – tämä näkyy myös hyvänä ympäristötuloksena

Jalostamon ympäristötulos  2018 oli kokonaisuutena varsin hyvä ja tuloksessa näkyy, että jalostamo kävi 2018 häiriöttömästi. Päästömäärät ilmaan ja veteen alittivat niille asetetut luparajat. Vuonna 2018 tapahtui yksi valitettava ympäristöluparajaan liittyvä poikkeama, kun yhdellä jalostamon jatkuvatoimisista päästöanalysaattoreista jouduttiin hylkäämään epäluotettavina yli 10 päivän mittaustulokset vikaantumisten ja pitkittyneiden huoltojen takia. Päästöt ilmaan Haihtuvien hiilivetyjen, typenoksidien, hiilidioksidien päästöt […]

Continue Reading

Sataman laitureiden korjaustyöt saattavat aiheuttaa melua 15.4. – 30.11.2019

Neste Oyj:n Kilpilahden satamassa tehdään laiturin 7 korjaustöitä 15.4. – 30.11.2019, jolloin tehdään yhteensä noin 20 päivän aikana melua aiheuttavia töitä. Voimakasta, häiritsevää melua (kuten vesipiikkausta) aiheuttavaa työtä saa tehdä ma – pe klo 08.00 – 18.00, mutta ei arkipyhinä. Töiden aiheuttamat haitat ja niiden torjuminen Melun arvioidaan olevan n. 100 dB, kun etäisyys työkohteesta […]

Continue Reading

Borealis rakentaa uutta kalliosäiliötä – louheenajo lisää rekkaliikennettä Kilpilahdessa

Borealiksen petrokemiantehtaiden alueella aloitetaan uuden teollisuusbensiinin eli naftan varastointiin tarkoitetun kalliosäiliön louhintatyöt viikolla 8. Tilavuudeltaan 80 000 m³ olevan luolan arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2020. Louhintatyöt näkyvät lisääntyneenä rekkaliikenteenä Kilpilahden alueella Petrontiellä, Rajatiellä ja Kilpilahdentiellä, kun kiviaines kuljetetaan murskattavaksi. Louheenajon takia myös liikennejärjestelyt ovat muuttuneet Petrontiellä ja Rajatiellä. Lisätiedot: Petrokemian tuotantojen päällikkö Marjo Äijälä, p. 050 […]

Continue Reading

Ilmoitus mahdollisesta heikosta jäästä

Ilmoitus Neste Oyj ilmoittaa ympäristöluvan velvoittamana mahdollisesta heikosta jäästä Svartbäckinselän länsirannalla. Teollisuusalueen jäähdytysveden johtaminen mereen saattaa vaikuttaa jääpeitettä heikentävästi aina Kalvön ja mantereen väliseen vesialueeseen saakka. Mahdollisen heikon jään alue näkyy oheisessa kartassa. Meddelande Neste Abp meddelar i enlighet med kraven i miljötillståndet att isen eventuellt kan vara svag vid Svartbäcksfjärdens västra strand. Kylvattnet från […]

Continue Reading