6 marraskuu 2017

Borealiksen olefiiniyksikkö on käynnistetty ja turvasoihdun liekki normalisoitunut

Borealiksen olefiiniyksikkö on käynnistetty ja petrokemian turvasoihdun liekki on normalisoitunut.

Jos kuitenkin havaitset jotakin normaalista poikkeavaa, voit soittaa Nesteen jalostamon vuoropäällikölle numeroon 050-458 2320 tai Borealiksen valmiusyhteyshenkilölle numeroon 050- 379 4100.

Kilpilahden öljyisen veden keräilyjärjestelmään päässeillä hiilivedyillä ei vaikutusta tehdasalueen ulkopuolelle

Öljyisen veden keräilyjärjestelmään päässeiden hiilivety- ja bentseenipitoisten vesien takia Borealis on suorittanut varotoimenpiteenä Kilpilahden tehdasalueen ulkopuolella bentseeni- ja hiilivetymittauksia. Mittauksissa ei ole todettu bentseeni- tai hiilivetypitoisuuksia eli tapahtumalla ei ole ollut vaikutusta tehdasalueen ulkopuolelle.