28 lokakuu 2017

Borealiksen olefiiniyksikön käynnistys aiheuttaa soihdutusta

Korjaustyöt Borealiksen olefiinituotannossa on saatu päätökseen. Yksikön käynnistys aloitetaan 28.10.2017 klo 18. Käynnistämisen seurauksena petrokemian tehtaiden turvasoihdun liekki on tavanomaista suurempi ja tehtaalta voi kuulua melua. Häiriön arvioitu kesto on noin neljä vuorokautta.

Lisätiedot: petrokemian tuotantojen päällikkö Marjo Äijälä, p. 050 3794 174

 

Kilpilahden öljyisen veden keräilyjärjestelmään päässeillä hiilivedyillä ei vaikutusta tehdasalueen ulkopuolelle

Öljyisen veden keräilyjärjestelmään päässeiden hiilivety- ja bentseenipitoisten vesien takia Borealis suorittaa varotoimenpiteenä Kilpilahden tehdasalueen ulkopuolella päivittäin bentseeni- ja hiilivetymittauksia. Mittauksissa ei ole todettu bentseeni- tai hiilivetypitoisuuksia eli tapahtumalla ei ole vaikutusta tehdasalueen ulkopuolelle.