18 syyskuu 2017

Höyrylinjan käyttöönotosta poikkeavaa melua Kilpilahden Voimalaitoksen alueeella / Ibruktagandet av ångröret förorsakar onormalt buller i området av Kilpilahden Voimalaitos

Kilpilahden Voimalaitoksella höyrylinjan käyttöönottoon liittyvistä puhalluksista saattaa aiheutua ylimääräistä ja normaalista poikkeavaa melua 18.9 – 24.11.2017 välisenä aikana. Puhalluksia suoritetaan maanantai  – perjantai klo 16:00  – 19:00 sekä lauantaisin klo 10:00  – 16:00 välisenä aikana. Yksittäisen puhalluksen kesto on n. 20 – 30 minuuttia.

Lisätietoja antaa Veolia Services Suomi Oy, tuotantomestari puh. 040 – 172 7119

 

Blåsningarna pga ibruktagandet av ångröret i Kilpilahden Voimalaitos området kan förorsaka extraordinär och onormalt buller under perioden 18.9 – 24.11.2017. Blåsningarna utförs måndag – fredag kl 16:00 – 19:00 och lördagar kl 10:00 – 16:00. En blåsning tar ca. 20 – 30 minuter.

Mer information ges av Veolia Services Suomi Oy, produktionsmästare tel. 040 – 172 7119