3 marraskuu 2016

Ilmajohtorakentaminen saattaa aiheuttaa tilapäisjärjestelyitä Kilpilahden alueen liikenteessä

KED OY(Kilpilahti Electricity Distribution) on uusimassa Kilpilahden alueen 110kV avojohtoverkkoa. Uusiminen tapahtuu vaiheittain vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana. EPCM urakoitsijana hankkeessa toimii Neste Jacobs Oy.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen työt kartalla näkyvillä johto-osuuksilla ovat alkaneet puuston raivauksella ja pylväsperustusten teolla. Pylväiden kasaus- ja pystytystyöt alkavat marraskuussa 2016 ja johtojen asennukset alkavat tammikuussa 2017. Asennuksista saattaa aiheutua tilapäistä haittaa alueen liikenteelle.

Tämän ensimmäisen vaiheen asennukset valmistuvat toukokuun loppuun 2017 mennessä.

 

KED Ab (Kilpilahti Electricity Distribution) förnyar 110kV luftledningsnätet på Sköldvik området. Detta kommer att ske gradvist mellan år 2016 och 2019. EPCM entreprenör för projektet är Neste Jacobs Oy. 

Installationsarbetet kan orsaka tillfälliga olägenheter för trafiken i området.

 

Lisätietoja / Tilläggsuppgifter (Neste Jacobs Oy):

Tuomo Lahtinen, rakennusvalvonta 0504582502

Kalevi Laitinen, projektipäällikkö 0504583272

Juho Vanhanen, työmaapäällikkö 0504583907

110 kV voimajohdot