26 kesäkuu 2018

Ilmoitus louhintatöistä

Aurora Kilpilahden muuntamon M134 työmaalla tehdään kallion louhintaa 25.6. – 10.8.2018 arkisin klo 8-18 välisenä aikana.

Liikenne pysäytetään TLY:llä tie 5:llä ja tie 21:llä laitosmiestilan kohdalla räjäytysten ajaksi.

Lisätietoja: Mika Hassel, Neste Engineering Solutions Oy, puh. 050 458 7216.

 

Meddelande om sprängningsarbeten

Vid byggande av Auroras transformatorstation M134 i Sköldvik sprängs det berg från den 25.6.2018 till 10.8.2018 på vardagar mellan kl. 8-18.

Trafiken stannas vid korsningen av väg 5 och väg 21 före sprängning. Stoppet varar ca 8 min per sprängning.

Mer information fås av Mika Hassel, Neste Engineering Solutions Oy, tel. 050 458 7216.