6 marraskuu 2020

ILMOITUS LOUHINTATÖISTÄ M163 RAKENNUSTYÖMAAHAN LIITTYEN

Aurora Kilpilahti Oy tekee Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa investointiin liittyviä rakennustöitä. Työalue sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueen laituri 8:n portin läheisyyteen. Rakentamiseen liittyy louhintatöitä, joita tehdään 9.11. – 26.2.2021. Päätoteuttajana M163 rakennustyömaalla toimii Rejlers Oy.

Viikoittaiset melua aiheuttavan työajat ovat:

• voimakasta häiritsevää melua aiheuttavaa työtä tehdään klo. 07:00 – 17:00.
• laivan ollessa laiturissa 8 louhintatyöt on rauhoitettu ja räjäytyksiä ei suoriteta.
• räjäytykset aloitetaan n. klo 8:30 ja lopetetaan noin klo 17:00
• laiturin 8 lähistöllä liikkumista on pyrittävä välttämään yllä mainittuna aikana

Töiden haitat ja niiden torjuminen

Louhintatöiden melutason arvioidaan olevan n. 120 dB, kun etäisyys työkohteesta on n. 10 m. Lähimmät melulle ja tärinälle alttiit kohteet sijoittuvat laituri 8 portin läheisyyteen sekä laituri 8:n VRU työmaahan marraskuusta 2020 eteenpäin.

Toiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää torjutaan räjäytyksissä käytettävien painopeitteiden avulla. Räjäytystä edeltää hälytyssummerin ääni. Töiden aiheuttamaa tärinää seurataan lähistöllä oleviin kohteisiin asennettavilla tärinämittareilla.

Lisätietoja:

Jani Pihlavamäki, työmaapäällikkö Rejlers Oy, puh. 040 801 0680

Max Sunnarborg, projektipäällikkö Rejlers Oy, puh. 040 801 1393