5 tammikuu 2015

Ilmoitus mahdollisesti heikosta jäästä

res300_jaahdytysvesien_vaikutusalueNeste Oil Oyj ilmoittaa ympäristöluvan velvoittamana mahdollisesta heikosta jäästä Svartbäckinselän länsirannalla.

Teollisuusalueen jäähdytysveden johtaminen mereen saattaa vaikuttaa jääpeitettä heikentävästi aina Kalvön ja mantereen väliseen vesialueeseen saakka.

Mahdollisen heikon jään alue näkyy oheisessa kartassa.

Neste Oil Abp meddelar i enlighet med kraven i miljötillståndet att isen eventuellt kan vara svag vid Svartbäcksfjärdens västra strand.

Kylvattnet från industriområdet leds ut i havet, vilket kan leda till att istäcket försvagas på ett område som sträcker sig ända till vattenområdet mellan fastlandet och Kalvön.

Området där isen eventuellt är svag finns utmärkt på  kartan.