30 kesäkuu 2016

Infopuhelin 0800 03949 hiljenee – infotelefonen tystnar

Viime vuosina Kilpilahden yritysten yhteisen infopuhelimen käyttö on ollut erittäin vähäistä,  minkä vuoksi sen ylläpito on lopetettu. Infopuhelimen numerossa 0800 03949 on vuoden 2016 loppuun saakka kuultavissa viesti, jossa kerromme puhelimen sulkemisesta ja käytössä olevat  poikkeamaviestinnän kanavat jatkossa:

www.kilpilahti.fi
Nesteen jalostamon vuoropäällikkö 050 458 2320
Borealiksen päivystäjä 050 379 4100

 

Infotelefonen tystnar

De senaste åren har användningen av Sköldviks gemensamma infotelefon varit lindrig, och därför har underhållet av den avslutats. På infotelefonens nummer 0800 03949 finns det ett meddelande som kan lyssnas ända till slutet av 2016, där vi berättar om telefonens avstägning och kommunikationskanalerna som är i bruk i fortsättningen:

www.kilpilahti.fi
Skiftchefen i Neste raffinaderi 050 458 2320
Jourhavanden i Borealis 050 379 4100