2 lokakuu 2017

Kaapelointitöitä Teknologiakeskuksen alueella / Kabelarbete vid Teknologicentret / Cable construction work in the Technology Center area    

Kaapelointitöitä Teknologiakeskuksen alueella

Aurora Kilpilahti uusii Teknologiakeskuksen ja Kilpilahden tekojärven alueen sähkönjakeluverkkoa.  Työhön liittyy alueen muuntamoiden syöttökaapeloinnin uusintatyö, joka on parhaillaan käynnissä. Kaapelikanavaurakkaan liittyen reitiltä joudutaan louhimaan kalliota, josta aiheutuu alueelle melua ja mahdollista pölyämistä. Työalueet pyritään rajaamaan mahdollisimman hyvin ja toteuttamaan työt turvallisesti. Päivittäinen työaika on ma-pe klo 7-18. Kaapelointityö valmistuu marras/joulukuun vaihteessa.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa melua ja haittaa.

Lisätietoja, Neste Jacobs Oy:
Kalevi Laitinen, projektipäällikkö
Tuomo Lahtinen, työmaapäällikkö 050 4582502

Urakoitsijoita: YPR ja Mattila Porvoo

 

Kabelarbete vid Teknologicentret

Aurora Kilpilahti förnyar eldistributionsnätet för Teknologicentret och Sköldvik reservoarområde. Förnyandet av strömförsörjningskablarna till transformatorerna i regionen pågår som bäst. I samband med kabelkanalarbetet måste sten utgrävas, vilket resulterar i buller och eventuell dammbildning i området. Syftet är att begränsa arbetsområdena samt att utföra arbetet på ett säkert sätt. Dagliga arbetstider är måndag-fredag kl. 7-18:00. Kabelarbetet kommer att slutföras i november/december.

Ytterligare information, Neste Jacobs Oy:
Kalevi Laitinen, projektledare
Tuomo Lahtinen, Byggnadschef 050 458 2502

Entreprenörer: YPR och Mattila Porvoo

 

Cable construction work in the Technology Center area    

Aurora Kilpilahti is renewing the electricity distribution in the area of Technology Center and Kilpilahti Artificial lake.  The work includes renewing of the local substations’ feeder cabling, which is currently ongoing.  Related to the cable trench work, there is a need to drill rock, which causes noise and dust to the area.  The working areas will be marked and the work will be done as safely as possible. The working time is from Monday to Friday at 7-18.  The cable work will be completed in the turn of November/December.

We are sorry about the noise and inconvenience caused by the construction.

Further information, Neste Jacobs Oy
Kalevi Laitinen, Project Manager
Tuomo Lahtinen, Site Manager 050 4582502

Contractor: YPR and Mattila Porvoo