14 syyskuu

Kilpilahden teollisuuspalokunta osallistui aktiivisesti 2021 huoltoseisokkeihin

Nesteen Kilpilahden teollisuuspalokunnan perustehtävänä on tarjota suojavälineitä, koulutusta, ohjeistusta sekä ennen kaikkea jatkuvaa pelastustoiminnan valmiutta Kilpilahden teollisuusalueen yrityksille. Onnettomuustilanteissa tavoitteena on mahdollisimman nopea asiakkaan tavoittaminen ja toiminnan aloittaminen, jotta henkilö- ja materiaalivahingot voidaan minimoida.

Kilpilahden alueella toteutettiin keväällä 2021 sekä Nesteen suurseisokki että Borealiksen huoltoseisokki. Kilpilahden seisokkeihin osallistui huhti-kesäkuun aikana yli 7300 henkilöä. Seisokkien tiedettiin vaikuttavan palokunnan toimintaan monella tapaa, joten toimintaa suunniteltiin ennakkoon ja lisäresursseja hankittiin hyvissä ajoin.

“Koronapandemian aikana ennakkovarautuminen tarkoitti myös virustautiin varautumista, niin henkilöstön kuin lainatuotteiden osalta. Kattavilla varautumistoimenpiteillä pyrittiin estämään viruksen leviäminen ja sen mahdolliset vaikutukset palokunnan toimintaan. Lisäksi pyrittiin estämään viruksen mahdollinen leviäminen lainattavien laitteiden kautta”, kertoo teollisuuspalokunnan palopäällikkö Mika Mäkelä.

Seisokkien aikana hengityssuojaimia toimitettiin huoltoon noin 25–35 kpl päivässä, mikä vastaa noin kuukauden määrää normaalioloissa. Yhteensä 35 suodatinnaamarin huolto vaatii noin 10 tunnin yhtäjaksoisen työosuuden. Lisätyötä aiheutti normaalin pesun/huollon ja tarkastuksen lisäksi kasvo-osan desinfiointi virustaudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Paineilmahengityslaitteiden käyttöön koulutettiin satoja seisokkiin osallistuneita ja laitteita lainattiin yhteensä noin 550 kpl. Näiden laitteiden huoltoja sekä kasvo-osien pesuja ja desinfiointeja tehtiin seisokkien aikana noin 600 kpl.