17 toukokuu 2019

Louhintatöitä Nesteen jalostamolla Porvoossa

Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitosten alueella Kilpilahdessa aloitetaan lämmönvaihtimien pesupaikan laajennustyöt, jotka aiheuttavat louhintaa 30.5. – 31.7.2019 ajalla.

Töitä tehdään arkisin ma – pe klo 07 – 16 välisenä aikana.

Louhintatyöt lisäävät melun kulkeutumista lähiympäristöön.

Lisätietoja: Neste Oyj, Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh 050 458 2320

 

Expansionsarbete av tvättningplats för värmeväxlare börjas i Neste Abp:s produktionsanläggningar i Sköldvik i Borgå i 30 Maj. Arbeten ingår sprängningsarbeten som utförs 30.5. – 31.7.2019.

Sprängningsarbetena ökar bullretransporten till det omgivande området.

Arbetstiderna är från måndag till fredag kl. 7.00 -16.00.  

För mer information: Neste Abp, Borgå raffinaderis skiftchef tfn 050 458 2320