19 huhtikuu 2016

Meluavaa toimintaa uuden voimalaitoksen työmaalla

Kilpilahdessa uuden voimalaitoksen alueella tehdään louhinta- ja murskaustöitä 20.4.2016 – 30.7.2016 välisenä aikana. Toiminta käsittää kiviaineksen porausta, räjäytystä, rikotusta ja murskausta. Räjäytystä sekä louhen rikotusta ja murskausta suoritetaan arkisin klo 7.00 – 19.00 ja lauantaisin klo 7.00 – 16.00. Porausta sekä muita tukitoimintoja, kuten kuljetusta, suoritetaan myös näiden aikojen ulkopuolella. Arkipyhinä ei suoriteta meluavaa toimintaa.
Lisätietoja antaa Kilpilahden Voimalaitos Oy, info@kilpilahtipowerplant.com, Hannu Rantala puh. 040 348 5451 ja Kari Kolsi puh. 050 458 2317.

 

Arbeten som orsakar buller utförs på byggplatsen för det nya kraftverket
I Sköldvik utförs det på byggplatsen för det nya kraftverket brytnings- och krossningsarbeten under tiden 20.4.2016 – 30.7.2016. Verksamheten innefattar borrning, sprängning samt krossning av sten. Sprängning samt krossning av sten sköts vardagar kl. 7.00 – 19.00 samt lördagar kl. 7.00 – 16.00. Borrning samt andra stödande arbeten, såsom frakt, sköts även utanför dessa tider. På helger utförs inga arbeten som orsakar buller.
Tilläggsinformation fås av Kilpilahden Voimalaitos Oy, info@kilpilahtipowerplant.com, Hannu Rantala tel. 040 348 5451 samt Kari Kolsi tel. 050 458 2317.