29 syyskuu

Neste käynnistää strategisen selvityksen Porvoon jalostamon siirtymästä uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotantoon sekä raakaöljyyn perustuvan jalostuksen lopettamisesta 2030-luvun puolivälissä

Neste kehittää strategiansa mukaisesti proaktiivisesti liiketoimintaansa ja käynnistää strategisen selvityksen Porvoon jalostamonsa siirtymästä raakaöljyn jalostamisesta muihin raaka-aineisiin ja maailmanlaajuisesti johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantopaikaksi.

Siirtymällä yhteisprosessointiin (co-processing) ja muuttamalla jalostusyksiköitä uuteen käyttöön Neste tavoittelee merkittävää kasvua uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotannossaan Porvoossa pitkällä aikavälillä, hyödyntäen olemassa olevia yksiköitä, jalostuskokemustaan ja osaamistaan. Selvityksen kohteena oleva transformaatio alkaisi uusiutuvien ja kiertotalousraaka-aineiden sekä fossiilisten raaka-aineiden yhteisprosessoinnilla ja voisi myöhemmässä vaiheessa jatkua olemassa olevien jalostamoyksiköiden muuttamisella uuteen käyttöön pitkän aikavälin kapasiteettipotentiaalin ollessa 2 – 4 miljoonaa tonnia vuodessa. Tavoiteltu transformaatio johtaisi raakaöljyn jalostamisen päättymiseen Porvoossa 2030-luvun puolivälissä. Neste jatkaa myös aktiivisesti vihreän vedyn mahdollisuuksien tutkimista Porvoon jalostamollaan. Nämä muutokset edistäisivät merkittävästi Nesteen ilmastositoutumusten toteutumista ja tekisivät yhtiöstä maailmanlaajuisen edelläkävijän fossiilisten polttoaineiden toimialan muutoksessa.

Lue aiheesta lisää >>