23 heinäkuu 2019

Nesteen junapurkausterminaalissa mahdollista hajuhaittaa

Nesteen Porvoon tuotantolaitosten junapurkausterminaalin alueella puretaan rikkiyhdisteitä sisältäviä junavaunuja loppuviikon aikana.

Junavaunujen lastien purku saattaa aiheuttaa purkausterminaalin välittömässä läheisyydessä poikkeuksellisen voimakasta hajua. Sääolosuhteista riippuen hajua voi kulkeutua myös laajemmalle alueelle.
Lisätietoja toimistotyöaikana antaa purkausterminaalin käyttöinsinööri Jyrki Ijäs puh. 050 458 2366
ja muina aikoina 24/7 Porvoon jalostamon vuoropäällikkö puh. 050 458 2320