28 maaliskuu 2024

Nesteen Porvoon jalostamon pysäytys suurseisokkiin alkaa 1.4.2024

Neste toteuttaa noin yhdeksän viikkoa kestävän suurseisokin Porvoon jalostamolla huhti-kesäkuussa. Seisokin aikana tehdään lakisääteisiä tarkastuksia, huoltoja ja laitteistojen perusparannuksia, joita ei voida tehdä jalostamon ollessa käynnissä.

Tuotannon prosessiyksiköiden pysäytykset alkavat vaiheittain maanantaina 1.4.2024. Pysäytykset kestävät noin kaksi viikkoa ja aiheuttavat lisääntynyttä soihdutusta, melua ja hajuhaittaa jalostamon lähiympäristöön. Pysäytyksen jälkeen alkavat varsinaiset seisokkityöt, joiden aikana jalostamolta saattaa kuulua melua ja Kilpilahden alueella on poikkeavia liikennejärjestelyjä. Niistä ja muista seisokkijärjestelyistä kerromme tarkemmin seisokin kotisivulla www.nesteturnaround.com.

Tiedotamme, kun aloitamme tuotantoyksiköiden käynnistyksen, ja erikseen, jos huoltotöiden aikana sattuu poikkeamatilanne.

Median yhteydenotot: Nesteen mediapalvelu, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00). Muina aikoina ja muut kuin median tiedustelut: jalostamon vuoropäällikkö 050 458 2320.

The shutdown for major turnaround at the Neste refinery in Porvoo will begin on April 1, 2024

During April-June, Neste will execute a major turnaround at the refinery in Porvoo. The estimated duration of the turnaround is approximately nine weeks. During the major turnaround, the entire Porvoo refinery will be shut down for statutory inspections, maintenance works and asset improvement initiatives.

The shutdown of production process units will begin in stages on Monday, 1 April, 2024. Shutting down the production will take about two weeks and will cause increased flaring, noise and odour nuisance in the nearby areas of the refinery. After the production shutdown, the actual maintenance works will begin and might cause noise. Also temporary traffic arrangements will be taken into use in the Kilpilahti area. Please visit the website www.nesteturnaround.com for more information.

We will send out an incident notification when we are about to start up the process units and separately if an incident should happen during the maintenance work.

Media contacts: Neste’s media service, tel. 0800 94025 / media@neste.com (weekdays from 8:30 a.m. to 4:00 p.m.). At other times and other than media inquiries: refinery shift manager 050 458 2320.