22 maaliskuu 2024

Neste oli ensimmäinen ympäristöosaston perustanut yritys Suomessa – ja luultavasti ensimmäisten joukossa koko maailmassa

Vastuullisuus on ollut laajasti osa Nesteen toimintaa ja strategiaa jo vuosikymmeniä.  Porvoon jalostamolla on seurattu toiminnan vaikutuksia ympäristöön jalostamon rakentamisesta lähtien, ja ensimmäiset ympäristötutkimukset, joilla kartoitettiin vesialueen pohjaeliöstön tilaa ja veden laatua merialueella, on tehty jo ennen jalostustoiminnan aloittamista.

Jalostamotoiminnan käynnistyessä vuonna 1965 vastuullisuudessa keskityttiin seuraamaan lähinnä paikallisia päästöjä kuten meriveden ja ilman saastumista. Nykyään seuranta on huomattavasti laajempaa, ja siihen sisältyvät mm. pinta- ja pohjavesi, melu, hajut, biologinen monimuotoisuus ja maaperän tila.

Lue lisää ympäristöseurannasta: https://www.neste.fi/konserni/journeytozerostories/arkisto/1498-vastuullisuus/nesteen-jalostamon-ymparistovaikutukset-kilpilahdessa-ovat-vahentyneet-merkittavasti-vuosikymmenten-aikana