2 kesäkuu 2020

Pandemia vaikuttaa myös Kilpilahden toimintaan

Teksti: Lasse Sumiloff
Kuva: Neste

Covid-19 -pandemia vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Toiminta on muuttunut myös Kilpilahdessa. Kysyimme alueen yrityksiltä, miten pandemia on vaikuttanut ja miltä tulevaisuus näyttää? Kyselyyn vastasivat BEWiSynbra, Borealis, Kilpilahden voimalaitos, Linde, Neste, Veolia ja VR Transpoint.

Välittömiä vaikutuksia

Suurimmat välittömät vaikutukset toistaiseksi ovat olleet pandemian vaikutus öljymarkkinoihin ja polttoaineiden kysyntään. Lisäksi tälle keväälle aiottu Nesteen jalostamon suurseisokki on estynyt alkuperäisessä laajuudessaan, samoin kuin samaan aikaan toteutettavaksi suunnitellut Linden huolto ja Borealiksen fenoli ja aromaatit -yksikön huoltoseisokki.

Muuten Kilpilahden yritysten tuotanto ja palvelut ovat toistaiseksi tavanomaisella tasolla. Asiakkaat ovat saaneet tilaamansa tuotteet, eikä raaka-aineiden saatavuudessa ole ollut vaikeuksia. Tuotantoprosessit, satama ja terminaalit toimivat kuten ennenkin. Pandemian vaikutuksiin kuitenkin varaudutaan tekemällä suunnitelmia erilaisten tilanteiden varalle. Esimerkiksi miten toimittaisiin, jos suuri osa työntekijöistä sairastuisi?

Tulevaisuus?

Yrityksissä seurataan pandemian kehittymistä, viranomaisohjeita ja määräyksiä. Samanaikaisesti valmistaudutaan tulevaan. Pandemian negatiivinen vaikutus talouteen tulee näkymään myös Kilpilahdessa. Pandemian aiheuttamaa kokonaishaittaa ei kuitenkaan tässä vaiheessa voi vielä arvioida. Kuvaava on Borealiksen vastauksen toive: ”Toivomme, että talous notkahtaa mahdollisimman vähän ja tuotteillemme riittää kysyntää myös pandemian jälkeen.”

Työtavat ovat muuttuneet

Vaikka tuotanto toimii normaalisti, ovat työtavat muuttuneet. Etänä työskentelevät jotakuinkin kaikki ne, joiden työ antaa siihen mahdollisuuden. Etätyön osuus vaihtelee yrityksittäin noin kuudesosasta lähes koko henkilöstöön. Veolian vastaus kertoo tilanteesta: ”Voimalaitoksen päivähenkilöstöstä valtaosa työskentelee etänä tällä hetkellä. Osa organisaatiosta on paikalla ja osaa kierrätetään sekä osa tekee vain päivittäiset pakolliset työtehtävät työkohteessa. Kaikki eivät kuitenkaan pysty työskentelemään etänä, joten heidän kannaltaan on hyvä, että voimalaitoksen alueella ei ole niin paljoa mahdollisen viruksen levittäjiä.” Etätyön sujumisesta kertoo Borealis: ”Etätyöskentely on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Olemme ottaneet laajemmin käyttöön uusia etätyökaluja ja keksineet uudenlaisia tapoja pitää yhteyttä työkavereihin. Tietenkin virtuaaliset kohtaamiset eivät korvaa fyysisiä kohtaamisia ja se on paikoin aiheuttanut esimiestyöhön uusia haasteita.” Etätyön määrä ja suosio tulee todennäköisesti pysymään entistä korkeammalla tasolla myös pandemian jälkeen. Kokonaan se ei kuitenkaan pysty korvaamaan työpaikkaa ja työkavereita. Ihminen on sosiaalinen eläin.

Kaikkea ei voi tehdä etänä

Kilpilahdessa paikan päällä työskentely on sekin muuttunut. Kaikille tuttu käsien pesu, yskimis- ja aivastushygienia pätee tietty työpaikallakin. Työpaikkojen hygieniatasoa on nostettu ja fyysisen etäisyyden pitämistä työkavereihin on korostettu. Työpaikalla on tarjolla mm. käsidesiä ja desinfiointiainetta näppäimistöjen, radiopuhelinten jne. puhdistukseen. Myös yleisiä pintoja, kuten kaiteita ja ovenkahvoja puhdistetaan tehostetusti. Kaiken kaikkiaan siivousta on lisätty ja tehostettu. Liikkumista eri rakennusten välillä vältetään. Pukutiloissa ei olla yhtä aikaa. Ruokaloissa istutaan turvallisilla etäisyyksillä ja osa ruoasta on annospakattu. Esim. Lindellä ruokaillaan toimipisteessä. Nesteellä on tehty muutoksia moniin käytäntöihin lähikontaktien minimoimiseksi. Esimerkiksi työhön saapuva ja vuorosta lähtevä vuoro eivät fyysisesti kohtaa, työvuoroja on porrastettu ja yhteiskäyttöiset työpisteet puhdistetaan vuorojen välissä.

Ennakointi turvaa

Borealiksella korostetaan, että ”yhtään sairaana ei saa tulla töihin”. Borealis tarjoaa myös henkilöstölleen mahdollisuuden päästä koronatesteihin yksityisen lääkäriaseman kautta. Näin mahdolliset tartunnat ja tartuntaketjut saadaan selville ja niihin voidaan reagoida. Pandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi Kilpilahden yritykset ovat perustaneet Korona-ryhmän, jossa yritykset voivat koordinoida keskinäistä toimintaansa, sekä jakaa parhaita käytäntöjä pandemian hillitsemiseksi.

Matkustaminen

Nyt ei matkusteta ulkomaille. Kokoukset ja koulutukset hoidetaan videopalavereina tai muuten etäyhteyksin. Kaikki yritykset ovat tässä suhteessa joutuneet kehittämään toimintaansa. Käyttöönotettuja työkaluja ja toimintatapoja tullaan varmasti käyttämään myös pandemian jälkeen. Suomen rajojen sulkeminen on vaikeuttanut tai siirtänyt joitain huoltotöitä. Suurimpana Nesteen ja Borealiksen huoltoseisokit alkuperäisessä laajuudessaan, jotka ovat estyneet toistaiseksi. Kevään aikana on kuitenkin toteutettu joitakin pakollisia huoltotöitä. Niihin osallistuneet ulkomaiset työntekijät ovat Suomeen tulonsa jälkeen olleet kaksi viikkoa karanteenissa, ennen kuin ovat päässeet työmaalle. Monella Kilpilahden yrityksellä on työntekijöitä, jotka asuvat Uudenmaan ulkopuolella. Uudenmaan sulkeminen ei vaikeuttanut työmatkoja. Työnantajan todistuksella matkat sujuivat ongelmitta.