23 elokuu 2019

Poikkeamatilanneharjoitus Nesteen Porvoon jalostamolla perjantaina 30.8.2019

Nesteen Porvoon jalostamolla järjestetään perjantaina 30.8.2019 klo 9.00-12.00 välillä poikkeamatilanneharjoitus. Harjoituksen aikana Kilpilahden teollisuuspalokunta käyttää yleistä vaaramerkkiä ja samalla jalostamon alueella järjestetään sisäsuojautumisharjoitus. Harjoitus ei aiheuta toimenpiteitä harjoitusalueen ulkopuolella.

Turvallisuuden varmistaminen on yksi keskeisimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Poikkeamatilanteisiin varautuminen ja niiden säännöllinen harjoittelu on osa toimintaamme.

 

Störningssituationsövning på Nestes raffinaderi i Borgå 30.8.2019

Nestes raffinaderi i Borgå ordnar en störningssituationsövning 30.8.2019 från klockan 9.00
till klockan 12. Under övningen använder Sköldviks industribrandkår den allmänna nödsignalen.
Samtidigt utförs en övning för raffinaderiets personal att söka skydd inomhus.
Övningen föranleder inga åtgärder utanför övningsområdet.

Att säkerställa säkerheten är en av de viktigaste drivkrafterna för vår verksamhet. Att förbereda
och regelbundet öva för avvikande händelser är en del av vår verksamhet.