5 huhtikuu 2021

Poikkeavat liikennejärjestelyt Nesteen suurseisokin aikana 

Suurseisokista johtuen Kilpilahden alueella on poikkeavia liikennejärjestelyjä 21.4. – 31.5.2021. Ajoyhteys tien MT170 (Uusi Porvoontie) kautta valtatie 7:n ylittävän sillan yli Kilpilahdentietä jalostamon suuntaan on katkaistu. Saavuttaessa Kilpilahteen Uutta Porvoontietä (170) tai VT7 Porvoon suunnasta, tulee käyttää Nesteentietä (148), ajoyhteytenä jalostamon suuntaan.

Lisätietoja liikennejärjestelyistä     

  • Reijo Glans, Neste Oyj (sopimus- ja toteutusasiat), puh. 050 458 3844, reijo.glans(at)neste.com
  • Markku Peltomäki, Neste Oyj (suunnitteluasiat), puh. 050 458 2583, markku.peltomaki(at)neste.com
  • Mikael Saarinen, Ramudden Oy (työnaikaiset liikennejärjestelyt), puh. 044 755 2020, mikael.saarinen(at)ramudden.fi

 

 

 

 

 

 


Exceptional traffic arrangements during the Neste major turnaround 

 Due to the major turnaround at the Neste refinery in Porvoo, there will be exceptional traffic arrangements in the Kilpilahti area during 21.4.-31.5.2021. The driving connection via the road MT170 (Uusi Porvoontie) over the bridge over highway 7 to Kilpilahdentie towards the refinery will be closed to traffic. When arriving to Kilpilahti via the road MT 170 (Uusi Porvoontie) or VT7 from Porvoo direction, use the Nesteentie (148) when driving towards the refinery.  

For more information on traffic arrangements contact

  • Reijo Glans, Neste Oyj (agreements, implementation), tel. +358 50 458 3844, reijo.glans(at)neste.com
  • Markku Peltomäki, Neste Oyj (planning), tel. +358 50 458 2583, markku.peltomaki(at)neste.com
  • Mikael Saarinen, Ramudden Oy (traffic arrangements), tel. +358 44 755 2020,: mikael.saarinen(at)ramudden.fi