2 tammikuu 2020

Porvoon jalostamon ympäristötoiminnasta ja viestinnästä hyvät tutkimustulokset

Neste on teettänyt jalostamoilla Porvoossa ja Naantalissa sidosryhmille suunnatun haastattelututkimuksen joka toinen vuosi vuodesta 1997 alkaen. Viimeisin tutkimus toteutettiin loka- ja marraskuun 2019 aikana haastattelemalla puhelimitse Porvoon ja Naantalin lähialueiden kuntatason päättäjiä, tiedotusvälineiden edustajia sekä Nesteen tuotantolaitoksen naapurissa asuvia. Lisäksi haastateltiin Porvoon ja Naantalin alueella asuvia eli ns. suurta yleisöä. Haastatteluihin osallistui yhteensä n. 200 henkilöä. Tutkimuksen toteutti Feelback Group. 

Eniten tietoa saadaan sanomalehdistä, myös naapurijulkaisuja luetaan ahkerasti

Kun tiedustelimme eri kanavia, joista tuotantolaitoksen asioista saadaan tietoa, nousevat sanomalehdet edelleen seuratuimmaksi kanavaksi kaikkien vastaajien osalta (58 %). Kilpilahden teollisuusalueen Kilpilahti Nyt -julkaisua seuraa 64 % tuotantolaitoksen naapurissa asuvista vastaajista. Myös ystävät ja naapurit ovat tärkeä tiedonlähde. 

Tiedotusvälineiden edustajille Nesteen internetsivut sekä tekstiviestitse tai sähköpostitse tulevat tiedotteet ovat tärkeitä. 

Nesteellä hyvä ympäristöimago

Kokonaisuutena Neste koetaan hyvänä työnantajana, 63 % vastaajista oli sitä mieltä. Vastaajista 63 % oli jokseenkin tai täysin täysin samaa mieltä siitä, että Neste tiedottaa etukäteen suunnitelluista poikkeamatilanteista. 77 % vastaajista oli sitä mieltä, että Neste toimii vastuullisesti. Tiedotusvälineiden edustajat Porvoossa suhtautuvat muita kriittisemmin siihen, että Neste vähentää jatkuvasti päästöjä maaperään, mereen ja ilmaan. 

Hajut ovat edelleen suurin haitta

Kokonaisuutena Nesteen tuotantolaitoksen ympäristössä havaittavissa, laitoksen toiminnasta aiheutuvat melu- ja muut haitat ovat jokseenkin samalla tasolla edelliseen mittaukseen verrattuna. 

Hajuhaittaa koki 56 % vastaajista. Naantalissa hajuhaittaa koettiin Porvoota useammin ja vastaavasti melu- ja muuta haittaa koettiin useammin Porvoossa. Vastaajat kokevat, että seuraamme ympäristövaikutuksiamme ja tunnemme tuotantolaitoksen lähiympäristön tilan.

Meihin luotetaan

Yli 80 % vastaajista pitää Nesteen paikallista tiedottamista joko melko tai täysin luotettavana. Sekä Porvoossa että Naantalissa tiedottamisen luotettavuus on parantunut. Tulos on tutkimuksen tekijän mukaan erittäin hyvä, kun kyseessä on teollisuuslaitos.

 

 

Kehitettävääkin on

Tiedottamista ympäristö- ja turvallisuusasioista toivotaan edelleen lisää. Porvoon alueella erityisesti kuntatason päättäjät (45 %) haluavat enemmän tietoa ympäristö- ja turvallisuusasioista. Poimimme tutkimuksesta kehityskohteita, jotka viemme ensi vuoden toimintasuunnitelmaan sekä ympäristötoimen että viestinnän osalta.