5 heinäkuu 2024

Nesteen jalostamon ympäristötulos 2023 oli päästöjen osalta edellisvuosien tasolla

Nesteen Porvoon jalostamolla on seurattu toiminnan vaikutuksia ympäristöön jalostamon rakentamisesta lähtien, jo lähes 60 vuoden ajan.

Nesteellä on käynnissä useita hankkeita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Jalostamolla käytetään ainoastaan uusiutuvaa sähköä, kuten tuuli- ja vesivoimaa, ja pyrimme myös jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttamme monin tavoin.

Vuonna 2022 Neste ilmoitti Ukrainan sodan vuoksi lopettavansa venäläisen raakaöljyn käytön kokonaan ja korvaavansa Venäjältä ostetun raakaöljyn muilla raakaöljylaaduilla, kuten Pohjanmeren öljyllä. Muutos raakaöljylaadussa näkyi vuonna 2023 matalampana rikkidioksidipäästönä. Muilta osin päästöt ilmaan olivat edellisvuosien tasolla. 

Vuoden 2023 aikana Porvoon jalostamon raakaöljyn jalostuskapasiteetti oli noin 10 miljoonaa tonnia ja kokonaisjalostuskapasiteetti noin 12 miljoonaa tonnia. Raakaöljystä jalostetaan puhtaita rikittömiä tuotteita sekä jätteistä ja tähteistä Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta, Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -tuotetta sekä Neste RE™ raaka-ainetta, joka korvaa fossiilisia raaka-aineita polymeerien ja kemikaalien valmistuksessa. Vuonna 2023 Neste toteutti onnistuneesti uuden sarjan nesteytetyn jätemuovin teollisen mittakaavan koeajoja Porvoossa kemiallisen kierrätyksen kehittämiseksi. Vuoden 2023 jälkipuoliskon koeajot kaksinkertaistivat Nesteen prosessoiman nesteytetyn jätemuovin kokonaismäärän yli 6 000 tonniin.

Soihdutusmäärä oli tavanomaisella tasolla vuonna 2023.

Kilpilahden ympäristön ilmanlaadun seuranta siirtyi Ilmatieteen laitokselle keväällä 2023. Ilmanlaatu on yleisesti hyvällä tasolla. Ilmanlaatua voi seurata Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

Ympäristöluparajaylityksiä oli yhteensä kolme kappaletta. Ylitykset liittyivät sataman lastauskaasujen talteenottolaitteen (VRU:n) toimintaan, jatkuvatoimisen ilmapäästöanalysaattorin luotettavuuteen sekä häiriön seurauksena aiheutuneeseen fenolin ja kemiallisen hapenkulutuksen kuukausiluparajaylitykseen jätevesilaitoksella. Jätevesilaitoksen palvelee useaa Kilpilahden teollisuusalueen toimijaa. Vuonna 2023 jätevesilaitoksen toiminta oli hyvällä tasolla.

Haittailmoituksia kirjattiin vähemmän kuin vuonna 2022. Vuoden 2023 aikana toteutettiin suurseisokkiin 2025 valmistelevia töitä, mikä näkyi suurempana jätemääränä. Jätteitä syntyy esim. huoltotöidemme yhteydessä, kun katalyyttejä vaihdetaan, vanhoja laitteistoja uusitaan tai ruoppaus- tai maanrakennustöistä. Pyrimme uusiokäyttämään tai kierrättämään jätejakeet mahdollisimman tehokkaasti mahdollisuuksien mukaan. Muut jätteet esim. kemikaalit tai kontaminoituneet maat jätteet hävitetään asianmukaisesti.

Vuosina 2022–2023 toteutimme biologista monimuotoisuutta kuvaavat luontoselvitykset Porvoon jalostamon ja Naantalin terminaalin alueilla, joissa pilotoimme käytännön menetelmiä luonnon monimuotoisuuden mittaamiseksi. Tavoitteena oli parantaa ymmärrystämme eri elinympäristöjen luontoarvoista. Voit lukea lisää aiheesta englanniksi (Bees, trees and other good deeds – what Neste does for the biodiversity?).

Vuoden 2023 lopussa käynnistimme esiselvityksen Porvoon jalostamon lähialueiden ekologisen kompensoinnin mahdollisuuksista. Yhtenä toimenpiteenä selvitämme mahdollisuutta jalostamon lähialueella virtaavan puron ennallistamiseen, jotta se sopisi paremmin luonnonvaraisten kalojen kutualueeksi.

Ympäristötulos, tilastot 2023.