9 kesäkuu 2023

Sammutusharjoituksia Kilpilahdessa ensi viikolla

Nesteen pelastuspalvelulla sammutusharjoituksia Kilpilahdessa, mikä saattaa aiheuttaa tilapäistä savu- tai hajuhaittaa  

Nesteen pelastuspalvelu (palokunta) järjestää sammutusharjoitukset ja testaa mm. uusia sammutusvaahtonesteitä Kilpilahden harjoitusalueella ti 13.6. – to 15.6. Harjoitusalue sijaitsee Satamatien varressa, lähellä Nesteen rautatiepurkausterminaalia. 

Harjoitukset järjestetään erillisellä polttoaltaalla useassa erässä, jos sää- ja tuuliolosuhteet ovat suotuisat. Harjoituksista saattaa aiheutua huomattavaa savunmuodostusta ja tilapäistä hajuhaittaa harjoitusalueen lähiympäristöön.  

 

Kilpilahden yritysalueella on oma, vakinainen pelastuspalvelu, joka tekee aktiivisesti ennaltaehkäisevää palosuojelutyötä ja harjoittelee säännöllisesti erilaisia vaara-, onnettomuus- tai pelastustilanteita. Pelastuspalvelu huolehtii myös alueen n. 6500 alkusammuttimen käyttökunnossa ja on ympäri vuorokauden 1 minuutin lähtövalmiudessa.