4 huhtikuu 2017

Suurjänniteverkon parannustyöt jatkuvat – mahdollisia tilapäisjärjestelyitä Kilpilahden alueen liikenteessä

Aurora Kilpilahti (KED Oy) kehittää Kilpilahden alueen suurjänniteverkkoa.

Asennuksista saattaa aiheutua tilapäistä haittaa alueen liikenteelle. Haittaa pyritään minimoimaan tilapäisjärjestelyillä, liikenteen ohjauksella sekä ajoittamalla kriittisimmät asennukset ruuhkaisimpien ajankohtien ulkopuolelle. Myös väylillä liikkujilta toivotaan erityistä varovaisuutta liikuttaessa johtoasennusten lähettyvillä. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Kilpilahden alueen suurjänniteverkon parannustyöt tehdään vaiheittain vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana. Menossa olevat ensimmäisen vaiheen asennukset, joissa urakoitsijana toimii Empower Oy, valmistuvat toukokuun 2017 loppuun mennessä. EPCM urakoitsijana hankkeessa toimii Neste Jacobs Oy.

Lisätietoja (Neste Jacobs Oy):

Tuomo Lahtinen, rakennusvalvonta 0504582502

Kalevi Laitinen, projektipäällikkö 0504583272

Juho Vanhanen, työmaapäällikkö 0504583907