1 huhtikuu 2014

Suuronnettomuusharjoitus Kilpilahdessa 9.4.

Kilpilahden teollisuusalueella pidetään keskiviikkona 9.4. vapaaehtoinen suuronnettomuusharjoitus. Harjoituksen tavoitteena on kehittää viranomaisten ja alueen yritysten keskinäistä yhteistyötä sekä testata käytäntöjä ja eri järjestelmiä.

Harjoituspäivän aikana Kilpilahden alueella liikkuu pelastuslaitoksen kalustoa ja alueelle annetaan ylimääräisiä kuulutuksia.

Jos harjoituspäivän aikana sattuu todellinen poikkeama- tai vaaratilanne, harjoitus keskeytetään ja tilanteesta tiedotetaan poikkeamatiedotteella, infopuhelimen ja www.kilpilahti.fi-sivuston kautta.

Lisätietoja antavat teollisuuspalopäällikkö Timo Nurkkala  puh. 050 458 2264 tai
apulaispalopäällikkö Antti Mehto puh. 050 458 2258.