Till grannar

Vi vill fortsätta dialogen med grannarna och samhällena i närområdet.
På sajten berättar vi inte bara om aktualiteter i form av nyheter och utlysningar utan även om miljöfrågor och säkerhet.
Du kan kontakt oss 24/7, om en situation stör dig:
Skiftchef på Neste raffinaderiet 050 458 2320
Borealis beredskapskontaktperson 050 379 4100

!

Du kan kontakta oss 24/7, om en situation stör dig:

Skiftchef på Neste raffinaderiet

050 458 2320

Borealis beredskapskontaktperson

050 379 4100