Företag i Sköldvik

Aurora Kilpilahti Oy


BEWI RAW Oy


Borealis Polymers Oy


Engineering Solutions


Ineos Composites Finland Oy


Kilpilahden Voimalaitos Oy


Neste Oyj


Oy Linde Gas Ab


Veolia Services Suomi Oy


VR Transpoint