13 lokakuu 2020

Ohjeet ja liittymislinkki: YVA-selostuksen esittelytilaisuus 27.10.

Neste selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan polttoaineen ja vedyn tuotantoa Porvoon Kilpilahdessa.
Hankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) selostuksen esittelytilaisuus järjestetään online-tilaisuutena 27.10.2020 klo 17.00 alkaen.
Tilaisuus on avoin kaikille ja sen aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä, ruotsinkielisiin kysymyksiin ja mahdollisesti osaan kysymyksistä vastataan kirjallisesti tilaisuuden jälkeen.
Osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista tai rekisteröitymistä.

Pääset seuraamaan esittelytilaisuutta klikkaamalla ao. linkkiä.
https://neste.videosync.fi/yva-yleisotilaisuus-27102020

Alkuperäinen kutsu on jaettu 30.9.2020

Tervetuloa online: YVA-selostuksen esittelytilaisuus 27.10.

Neste selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan polttoaineen ja vedyn tuotantoa Porvoon Kilpilahdessa. Hankkeessa suunnitellaan mahdollisen uusiutuvia polttoaineita valmistavan NEXBTL-laitoksen rakentamista nykyiselle Kilpilahden teollisuusalueelle Porvooseen. Hankekokonaisuus käsittää NEXBTL-laitoksen ja sen vaatimat muut toiminnot mm. lämpökäsittely-yksikön, jäteveden esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen, kuumaöljyuunin, varastosäiliöt, turvasoihdun sekä hiilidioksidin talteenoton. 

Hankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) selostuksen esittelytilaisuus järjestetään online-tilaisuutena 27.10.2020 klo 17.00 alkaen. 

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Hankkeessa on parhaillaan käynnissä nk. YVA-menettely eli ympäristövaikutusten arviointi, jonka tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.

ÝVA-menettelyyn osallistuminen ja tiedotus: 

  • ensimmäinen asukastilaisuus pidettiin verkossa toukokuussa
  • kesän ja alkusyksyn aikana on tehty suomen- ja ruotsinkieliset asukaskyselyt
  • YVA-selostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 30.9.-27.11.2020,
  • toinen asukastilaisuus pidetään 27.10.2020, jonka liittymiskoodi ja ohjeet julkaistaan tällä sivustolla viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta
  • ympäristövaikutusten arvioinnin odotetaan olevan valmis 2020-2021 vuoden vaihteessa.  

YVA-menettelyssä vaihtoehtoina ovat:

  • VE0: 0-vaihtoehto: NEXBTL-laitoksen rakentamatta jättäminen.
  • VE1: Uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen Nesteen teollisuusalueelle mukaan lukien laitoksen vaatimat muut toiminnot.

Lisätietoja hankkeesta: http://www.ymparisto.fi/uusiutuvandieselintuotantoNesteYVA