8 joulukuu 2021

Tuoreen sidosryhmätutkimuksen mukaan Nesteen ympäristötoiminta ja viestintä koetaan luotettavaksi

Neste teetti loka-marraskuussa 2021 sidosryhmätutkimuksen, jonka tavoitteena oli saada lisätietoa miten Porvoon jalostamon ympäristö- ja turvallisuustoiminta sekä viestintä koetaan. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla puhelimitse Porvoon lähialueiden kuntatason päättäjiä ja tuotantolaitoksen naapurissa asuvia sekä muita Porvoon alueella asuvia. Myös verkossa vastaaminen oli mahdollista www.kilpilahti.fi -sivuston kautta. Vuoden 2021 tutkimukseen osallistui yhteensä 114 henkilöä. Tutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 2013 lähtien. 

Viestinnän luotettavuus korkealla tasolla – lisätietoja tulevaisuuden suunnitelmista toivotaan

Yli 80 % vastaajista pitää Nesteen paikallista tiedottamista edellisten vuosien tapaan joko melko tai täysin luotettavana ja yli 50 % vastaajista pitää tiedottamisen määrää riittävänä. Entistä laajemmin tietoa toivottiin jalostamon poikkeuksellisista tilanteista, tulevaisuuden suunnitelmista, työpaikoista ja jalostamon yleisistä asioista. 

Poikkeamatilanteista ja tuotantolaitoksen häiriöistä tiedottamisen arvosanat ovat parantuneet vuoden 2019 mittaukseen verrattuna. Vastaajista 84 % on samaa mieltä siitä, että Neste tiedottaa etukäteen suunnitelluista poikkeamatilanteista, esim. huoltoseisokeista riittävän nopeasti. Äkillisestä häiriötilanteesta tuotantolaitoksella saadaan useimmiten tieto paikallislehdestä tai -radiosta ja www.kilpilahti.fi -sivustolta. Muita mainittuja tietolähteitä häiriötilanteissa ovat mm. alueelliset Facebook-ryhmät tai tiedon saaminen tuttavien kautta.

Liity Nesteen jalostamon poikkeamatiedotteiden jakeluun www.kilpilahti.fi ota yhteyttä -sivulla. Poikkeamatiedote lähetetään sen tilanneille sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä. Tiedote löytyy myös www.kilpilahti.fi -sivustolta.

83 % vastaajista pitää Nesteen Porvoon jalostamon toimintaa vastuullisena 

Tutkimuksen perusteella merkittävästi suurin osa jalostamon lähialueen asukkaista ja päättäjistä pitää Porvoon jalostamon toimintaa vastuullisena, vaikkakin ympäristöön, vastuullisuuteen ja naapuriyhteistyöhön liittyvien mielipiteiden tulokset ovat hieman heikentyneet vuoden 2019 mittaukseen verrattuna.

Kilpilahden teollisuusalueen ympäristössä havaittavaa laitoksen toiminnasta aiheutuvaa melu- ja hajuhaittaa on koettu hieman enemmän edelliseen mittaukseen verrattuna. Tuotantolaitoksen naapurissa asuvien keskuudessa haju- ja meluhaittoja koettiin luonnollisesti muita kohderyhmiä useammin. 

Porvoon jalostamon suurseisokkiin ja koronavarautumiseen liittyvä tiedottaminen koettiin onnistuneeksi. Vastaajista 73 % oli sitä mieltä, että Neste tiedotti ymmärrettävästi ja riittävästi suurseisokin vaiheista ja sen mahdollisista vaikutuksista lähiympäristöön.