14 tammikuu

Tuulisähkön käyttö alkanut Porvoossa ja Naantalissa tammikuussa 2021

Neste ostaa noin 70 % Pohjanmaalle Närpiöön rakennetun Kalaxin tuulipuiston tuotannosta. Sopimuksen kokonaiskapasiteetti on yli 60 MW ja sen tuottama energia vastaa noin 20 % Nesteen Porvoon ja Naantalin toimipaikkojen kokonaissähkönkulutuksesta. Tuulisähkön toimitukset alkoivat tammikuun 2021 alusta lähtien.

Uusiutuvan sähkön käyttöönotto on osa Nesteen maaliskuussa 2020 asettamaa kunnianhimoista sitoumusta saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Kalaxin tuulivoimapuistossa tuotetun uusiutuvan sähkön lisäksi Neste on sitoutunut ostamaan noin kolmanneksen Ilmattaren kahden tuulivoimapuiston tuotannosta. Sopimusten myötä lähes 30 % Nesteen Suomen tuotantolaitosten tarvitsemasta sähköstä tulee olemaan uusiutuvaa tuulivoimaa vuonna 2022. Tämä vähentää vuositasolla yhteensä noin 55 kilotonnia Nesteen Suomen tuotantolaitosten sähkönhankinnan epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä (Greenhouse Gas -protokollan mukaisia Scope 2 -päästöjä).